Xatral®

Udgået: 20.04.2020
G04CA01
 
 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af prostatahyperplasi

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg alfuzosinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne
  • 2,5 mg 3 gange dgl.
  • Dosis kan evt. øges afhængig af effekt til i alt 10 mg dgl. under kontrol af blodtrykket.
 • Ældre
  • Initialt 2,5 mg 2 gange dgl.
  • Dosis kan evt. øges langsomt afhængig af effekt til i alt 10 mg dgl. under kontrol af blodtrykket.

Bemærk: 

 • Første dosis bør tages om aftenen.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 16 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 30 ml/min. Der findes ingen data ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Let til moderat nedsat leverfunktion. Dosisreduktion til 2,5 mg dgl. Dosis kan evt. øges til 2,5 mg 2 gange dgl.
 • Stærkt nedsat leverfunktion. Kontraindiceret.
 • Depottabletter er kontraindíceret ved nedsat leverfunktion pga. manglende mulighed for dosisreduktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for quinazolinderivater (doxazosin og terazosin).
 • Tilstande med lavt blodtryk, inkl. hjerteinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed til patienter, der indtager antihypertensive midler.
 • Forsigtighed bør udvises ved hjertepatienter (angina pectoris).
 • Patienter med medfødt eller erhvervet QTc-forlængelse i anamnesen eller patienter, som tager lægemidler, der vides at forlænge QTc-intervallet, skal evalueres inden og under administration af alfuzosin.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Mundtørhed.
Ortostatisk hypotension.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Utilpashed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Synkope.
Trombocytopeni.
Meget sjældne (< 0,01%) Angina pectoris.
Angioødem.
Leverinsufficiens.
Ikke kendt Cerebral iskæmi*.
Intraoperative Floppy Iris Syndrome.
Neutropeni.
Priapisme.

* Er set hos patienter med underliggende cerebrovaskulære forstyrrelser. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af calciumantagonister (diltiazem, nifedipin, verapamil) kan medføre en kraftig hypotensiv reaktion.
 • Risiko for hypotension ved kombination med generelle anæstetika, hvorfor behandling bør pauseres 24 timer før anæstesi.
 • Potente CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, ritonavir) kan øge koncentrationen af alfuzosin i blodet. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Blokerer selektivt postsynaptiske α1-receptorer. De kliniske symptomer ved benign prostatahypertrofi er ikke kun relateret til størrelsen af prostata, men også til sympatomimetiske nerveimpulser, da stimulation af de postsynaptiske α-receptorer øger spændingen i den glatte muskulatur i de nedre urinveje. Behandling med alfuzosin virker afslappende på muskulaturen i prostata og urethra og forbedrer dermed urinflowet.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-9 timer.
 • Ca. 11% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 028589
90 stk. (blister)
Udgået 20-04-2020

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
XATRAL 2,5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

15.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...