Curosurf®

R07AA02
 
 

Overfladeaktivt stof til behandling af respiratorisk distress-syndrom (RDS) hos nyfødte meget præmature børn. 

Anvendelsesområder

Respiratorisk distress-syndrom (RDS) hos immature/præmature børn og i sjældne tilfælde mature nyfødte med RDS (ses specielt efter elektiv sectio) eller i forbindelse med mekoniumaspiration. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Endotracheopulmonal instillationsvæske, suspension. 1 ml indeholder 80 mg phospholipidfraktion fra griselunge. 

Doseringsforslag

RDS 

 • Startdosis 200 mg/kg legemsvægt, som gives intratrakealt.
 • Ved fortsat ilt- og ventilationsbehov gives 100mg/kg efter 12 timer og igen efter yderligere 12 timer.
 • Maksimal totaldosis er 300-400 mg/kg legemsvægt.
 • Det anbefales at starte behandling straks efter, RDS-diagnosen er stillet.

 

Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning hos patienter med nedsat nyre- og leverfunktion er ikke undersøgt.
 • Kan desuden gives vha. LISA-teknik (Less Invasive Surfactant Administration) med et tyndt kateter hos for tidligt fødte børn med spontan vejrtrækning.

Forsigtighedsregler

Efter indgift af surfactant skal hyperoxæmi undgås i forbindelse med forbedringen af lungefunktionen. Det kan være nødvendigt at reducere CPAP trykket eller at nedsætte respiratorens inspirationstryk samt iltindholdet i inspirationsluften. 

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1 %) Sepsis.
Pneumothorax*.
Cerebral hæmoragi.
Sjældne (0,01-0,1 %) Bradykardi.
Nedsat iltmætning*.
Apnø**.
Hypotension, Lungeblødning*.

* Skyldes muligvis ikke surfactantbehandlingen. 

** Umiddelbart efter indgift. 

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Nedsætter overfladespændingen mellem luft og alveoleoverfladen og forhindrer alveolerne i at falde sammen under eksspirationen. 

Farmakokinetik

Er ikke endeligt afklaret.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Hætteglasset opvarmes forsigtigt til 37º C lige inden brug.
 • Vendes forsigtigt op og ned for at få en ensartet suspension og samtidig undgå skumdannelse.
 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C) beskyttet mod lys.
 • Uåbnet hætteglas: Kan opbevares i højst 24 timer, én gang, ved stuetemperatur (højst 25º C).
 • Åbnet hætteglas: Må ikke opbevares.

Indholdsstoffer

Phospholipidfraktion fra griselungeendotracheopulmonal instillationsvæske, susp.  80 mg/mlendotracheopulmonal instillationsvæske, susp.  80 mg/ml  (Orifarm) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp.  80 mg/ml  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml, endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (2care4)
Sterilt vand : endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml, endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml 571181
1,5 ml
5.034,35 6.712,47
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (Orifarm) 584530
1,5 ml
5.277,65 7.036,87
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (2care4) 062066
1,5 ml
4.993,35 6.657,80
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml 107002
3 ml
8.768,40 5.845,60
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (Orifarm) 471257
3 ml
Udgået 20-09-2021
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (2care4) 486143
3 ml
8.570,00 5.713,33
 
 

Revisionsdato

01.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...