Curosurf®

R07AA02
 
 

Overfladeaktivt stof til behandling af respiratorisk distress-syndrom (RDS) hos nyfødte meget præmature børn. 

Anvendelsesområder

Respiratorisk distress-syndrom (RDS) hos immature/præmature børn og i sjældne tilfælde mature nyfødte med RDS (ses specielt efter elektiv sectio) eller i forbindelse med mekoniumaspiration. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Endotracheopulmonal instillationsvæske, suspension. 1 ml indeholder 80 mg phospholipidfraktion fra griselunge. 

Doseringsforslag

RDS 

 • Startdosis 200 mg/kg legemsvægt, som gives intratrakealt.
 • Ved fortsat ilt- og ventilationsbehov gives 100mg/kg efter 12 timer og igen efter yderligere 12 timer.
 • Maksimal totaldosis er 300-400 mg/kg legemsvægt.
 • Det anbefales at starte behandling straks efter, RDS-diagnosen er stillet.

 

Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning hos patienter med nedsat nyre- og leverfunktion er ikke undersøgt.
 • Kan desuden gives vha. LISA-teknik (Less Invasive Surfactant Administration) med et tyndt kateter hos for tidligt fødte børn med spontan vejrtrækning.

Forsigtighedsregler

Efter indgift af surfactant skal hyperoxæmi undgås i forbindelse med forbedringen af lungefunktionen. Det kan være nødvendigt at reducere CPAP trykket eller at nedsætte respiratorens inspirationstryk samt iltindholdet i inspirationsluften. 

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Sepsis.
Pneumothorax*.
Cerebral hæmoragi.
Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi.
Nedsat iltmætning*.
Apnø**.
Hypotension, Lungeblødning*.

* Skyldes muligvis ikke surfactantbehandlingen. 

** Umiddelbart efter indgift. 

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Nedsætter overfladespændingen mellem luft og alveoleoverfladen og forhindrer alveolerne i at falde sammen under eksspirationen. 

Farmakokinetik

Er ikke endeligt afklaret.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Hætteglasset opvarmes forsigtigt til 37º C lige inden brug.
 • Vendes forsigtigt op og ned for at få en ensartet suspension og samtidig undgå skumdannelse.
 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C) beskyttet mod lys.
 • Uåbnet hætteglas: Kan opbevares i højst 24 timer, én gang, ved stuetemperatur (højst 25º C).
 • Åbnet hætteglas: Må ikke opbevares.

Indholdsstoffer

Phospholipidfraktion fra griselungeendotracheopulmonal instillationsvæske, susp.  80 mg/mlendotracheopulmonal instillationsvæske, susp.  80 mg/ml  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml
Sterilt vand : endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml 571181
1,5 ml
5.034,35 6.712,47
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (Orifarm) 584530
1,5 ml
5.277,65 7.036,87
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml 107002
3 ml
8.768,40 5.845,60
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (Orifarm) 471257
3 ml
9.430,75 6.287,17
 
 

Revisionsdato

24.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...