Mivacron®

M03AC10
 
 
Ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende middel.

Anvendelsesområder

Total muskelafslappelse under universel anæstesi samt ved intensiv behandling for at lette endotrakeal intubation og mekanisk ventilation. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg mivacurium (som chlorid). 

Doseringsforslag

Intubation 

 • Voksne og børn > 12 år. Dosis kan gives som delt eller enkelt dosis. Enkelt dosis. 0,2 mg/kg legemsvægt over 30 sek.
  Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,1-0,25 mg/kg legemsvægt
 • Børn 7 mdr. - 12 år. 0,2 mg/kg legemsvægt.
  Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,1-0,2 mg/kg legemsvægt
 • Børn 2-6 mdr. 0,15 mg/kg legemsvægt.
  Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,1-0,15 mg/kg legemsvægt.

 

Infusion 

 • Voksne og børn > 12 år. 0,4-0,6 mg/kg legemsvægt/time.
 • Børn 2 mdr. - 12 år. 0,6-1,0 mg/kg legemsvægt/time.

 

Mivacurium kan gives ufortyndet med sprøjtepumpe. Der er ingen akkumulation selv ved langvarig infusion. Kan evt. fortyndes i forholdet 1:3, hvilket giver 0,5 mg/ml.
Bemærk: Skal gives under kontrolleret ventilation. 

 

Adipøse patienter
Der doseres efter idealvægt. 

Beregn idealvægt her: Beregning af korrigeret kropsvægt (ABW) 

Nedsat leverfunktion

Virkningsvarigheden forlænges ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Mivacurium nedbrydes af plasmakolinesterase, og virkningen er derfor betydeligt forlænget ved genetisk mangel på dette enzym. 

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse bør graden af neuromuskulær blokade monitoreres med nervestimulation. Udstyr til dette skal altid være tilgængeligt.
 • Langsom injektion over 45 sekunder anbefales
 • Virkningsvarigheden af en normal intubationsdosis kan være mere end 5-6 timer hos patienter, der er homozygote mht. atypisk plasma-kolinesterasegen
 • Patienter med myasthenia gravis og med myastenisk syndrom er yderst følsomme over for ikke- depolariserende blokkere. Der bør doseres yderst forsigtigt (10% af normaldosis), og man må være indstillet på en forlænget virkning
 • Stor forsigtighed ved kendt allergi over for andre neuromuskulært blokerende midler, da høj grad af krydsreaktivitet (> 50 %) er rapporteret.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Rødme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bronkospasme.
Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
De fleste bivirkninger er dosisrelaterede og kan reduceres ved langsom injektion.

Interaktioner

 • Virkningen er betydeligt forstærket (20-40%) under anæstesi med desfluran, isofluran og sevofluran, da disse midler i sig selv har en neuromuskulært blokerende effekt. Virkningsvarigheden af den initiale dosis af den ikke-depolariserende neuromuskulære blokker vil være forlænget, og supplerende dosis kan nedsættes.
 • Virkningen forstærkes af ketamin.
 • Virkningen kan forstærkes ved samtidig indgift af loop-diuretika og thiazider pga. renalt kaliumtab.
 • Magnesiumsalte potenserer det neuromuskulære blok, og dosis bør derfor reduceres.
 • Clindamycin, polymyxiner og aminoglykosider har en svag ikke-depolariserende blokerende virkning på den neuromuskulære overførsel. Samtidig behandling kan forårsage en forlænget blokade.
 • Bambuterol hæmmer plasma-kolinesterase og kan medføre 3-4 gange forlænget virkning af mivacurium.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Kan anvendes ved sectio. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Absorberes ikke.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Virker ved kompetitiv hæmning af de nikotine kolinerge receptorer i den neuromuskulære endeplade. Virkningen modvirkes af acetylkolinesterasehæmmere. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres overvejende af plasma-kolinesterase til inaktive metabolitter.
 • Få procent udskilles uomdannet via nyrerne

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,5-5,5 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk glucose-, natriumchlorid- eller Ringer-lactat-infusionsvæske. Bør ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker. Ved basisk pH spaltes stoffet. 


Holdbarhed 

Infusionsvæsken bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 381038
5 x 5 ml
157,75
(B) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 381046
5 x 10 ml
296,75
 
 

Revisionsdato

22.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...