Kestine

R06AX22
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) eller 20 mg ebastin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år. 10 mg 1 gang dgl. Ved behov kan dosis øges til 20 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Pauseres 4 dage før priktest.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestase, Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaksi og angioødem) Urticaria
Nervesystemet Hypæstesi, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Menstruationsforstyrrelser
Hud og subkutane væv Dermatitis
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Øget appetit

Interaktioner

Anden medicin sammen med Kestine
 • Itraconazol hæmmer metaboliseringen af ebastin. Kombinationerne bør undgås pga. mulig risiko for forlænget QT-interval.
 • Rifampicin reducerer AUC for den aktive metabolit til 15 % og svækker den antihistamine effekt.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 1.200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Kestine påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Kestine påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Ebastin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad passerer blod-hjernebarrieren. Den aktive metabolit carebastin er formentlig ansvarlig for hovedparten af virkningen. Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne.
 • Begyndende klinisk virkning efter 1 time og maksimal virkning efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarm-kanalen, men undergår næsten fuldstændig first pass-metabolisme i leveren til carebastin, som er farmakologisk aktiv.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-6 timer (carebastin).
 • Steady state efter 3-5 døgn.
 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 15-19 timer (carebastin).
 • < 2 % carebastin udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 10 mg, Almirall  Delekærv
filmovertrukne tabletter 10 mg, Almirall (2care4)  kærv: ikke oplyst
filmovertrukne tabletter 20 mg, Almirall  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 20 mg, Almirall (2care4)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved kroniske allergiske sygdomme. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) filmovertrukne tabletter 10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Kestine
146700
30 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Kestine
396318
100 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Kestine
393756
100 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.)
Kestine
029198
30 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Kestine
184100
30 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.)
Kestine
154480
100 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Kestine
431845
100 stk. (blister)
ikke fast pris

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
E, 10
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
E, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

10.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...