Suprecur®

Udgået: 06.04.2020
L02AE01
 
 
Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (GnRH). Polypeptid.

Anvendelsesområder

Forbehandling til in vitro-fertilisering for at hæmme endogen gonadotropinsekretion.
Se endvidere GnRH-agonister

Behandlingen bør foregå på specialafdeling eller hos speciallæge med klinisk og ultralydkontrol af follikelvækst. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Næsespray, opløsning (pumpespray). 1 dosis indeholder 0,15 mg buserelin (som acetat). (1 pust svarer til ca. 0,15 mg buserelin). 

Doseringsforslag

Supplerende behandling ved in vitro-fertilisering. 0,15 mg (1 pust) 4 gange dgl. 

Behandlingen bør indledes på 21. cyklusdag. Behandlingen fortsættes sædvanligvis i 2-3 uger. 

Derefter påbegyndes stimulation med gonadotropin, samtidig med at buserelindoseringen fortsættes. 

Behandlingen må højst gives i 6 måneder på grund af risiko for demineralisering af knoglerne, se dog bivirkninger. 

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Patienter med depression, hypertension eller diabetes i anamnesen bør kun behandles med buserelin under tæt overvågning.
 • Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med buserelin påbegyndes.

Bivirkninger

  

 • Ved anvendelse i mere end 6 måneder kan der forekomme væsentlig demineralisering af knoglerne (osteoporose).
 • Brug af næsesprayen kan fremkalde irritation af næseslimhinden.
 • Irritation i øjet kan forekomme hos kontaktlinsebærere.
 • Tilbagetrækningsblødning kan forekomme i løbet af de første få uger af behandlingen.
 • Gennembrudsblødning kan forekomme senere i behandlingen.
Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Acne, Alopeci, Hirsutisme, Rødme, Tør hud, Øget svedtendens.
Døsighed, Følelsesmæssig labilitet, Nervøsitet, Søvnforstyrrelser.
Epistaxis, Hæshed, Nasal irritation.
Ovariecyster.
Hovedpine, Paræstesier.
Svimmelhed, Træthed.
Dyspareuni, Nedsat libido, Udflåd, Vaginal tørhed, Vaginitis.
Hedeture.
Muskuloskeletale smerter.
Palpitationer.
Vægtændring.
Almindelige (1-10%) Depression*, Humørforstyrrelser*.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angst, Koncentrationsbesvær.
Ansigtsødem.
Hukommelsesbesvær.
Perifere ødemer.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Bronkospasme.
Hypertension.
Migræne.
Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Hypofyseadenom.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Nedsat glucosetolerans.
Ikke kendt Forlænget QT-interval.
Fraktur.
Osteoporose.

*Depression og humørforandringer kan ses som en almindelig bivirkning ved langvarig behandling og som en ikke-almindelig bivirkning ved kortvarig behandling. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med antidiabetika kan nedsætte den glykæmiske kontrol, og plasma-glucose bør derfor monitoreres regelmæssigt.
 • Justering af dosis ved samtidig behandling med kønshormoner kan være nødvendig.

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Doping

Anvendelse af buserelin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende (gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

 • GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end naturligt GnRH. Se endvidere GnRH-agonister.
 • Der er ingen sammenhæng mellem plasmakoncentration og antiandrogen effekt.
 • Virkningsvarighed 8-10 timer.

Farmakokinetik

 • Systemisk absorption ca. 3% efter nasal administration.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1 time.
 • Bindes hurtigt og fast til receptorer i hypofyseforlappen, langsommere og mindre fast til celleproteiner i lever og nyrer.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Hovedmetabolitten, buserelin-(3-9)-heptapeptid, kumuleres i lever og nyrer.
 • Plasmahalveringstid 75-80 minutter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsespray, opløsning 0,15 mg/dosis 151076
10 g
Udgået 06-04-2020
 
 

Revisionsdato

31.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...