ReoPro®

B01AC13
 
 

Glykoproteinhæmmer. Trombocytfunktionshæmmende middel. 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af kardielle iskæmiske komplikationer hos patienter, som gennemgår PCI.
 • Gives som supplement til heparin, clopidogrel og acetylsalicylsyre.
 • Abciximab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte lidelser og interventionelle behandlinger.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg abciximab. 

Doseringsforslag

Voksne. 

 • Bolusinjektion 0,25 mg/kg i.v. straks efterfulgt af 
 • Kontinuerlig infusion af 0,125 mikrogram/kg pr. min. (højst 10 mikrogram/min.) i 12 timer. 
 • Til forebyggelse af kardielle iskæmiske komplikationer hos patienter, som gennemgår PCI, bør bolusinjektionen indgives 10-120 min. forud for indgrebet efterfulgt af infusion i 12 timer.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dialysekrævende nyreinsufficiens: Kontraindiceret pga. manglende erfaring. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for murine monoklonale antistoffer
 • Pågående indre blødning
 • Cerebrovaskulært insult inden for de sidste 2 år
 • Intrakraniel eller intraspinal kirurgi eller traume eller større operativt indgreb inden for de sidste 2 måneder
 • Intrakranielle neoplasmer, arteriovenøse deformiteter eller aneurismer
 • Kendt hæmoragisk diatese eller svær, ukontrollabel hypertension
 • Aktuel trombocytopeni
 • Vasculitis
 • Hypertensiv retinopati
 • Stærkt nedsat leverfunktion pga. risiko for blødning.

Forsigtighedsregler

 • Arteriepunktur, specielt i arteria femoralis, pga. øget blødningsrisiko.
 • Trombocyttælling bør udføres før behandlingen, 2-4 timer og 24 timer efter bolusinjektionen.

Bivirkninger

Den hyppigste bivirkning er blødning inden for de første 36 timer efter behandlingen, oftest som mucosablødning eller siveblødning fra indstiksstederne. 

Almindelige (1-10%) Feber, Reaktioner på indstiksstedet, Smerter.
Kvalme, Opkastning.
Bradykardi, Hypotension.
Blødningstendens, Trombocytopeni.
Rygsmerter.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Cerebral hæmoragi.
Sjældne (0,01-0,1%) Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Perikardieansamling, Pulmonal blødning.
Allergiske reaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Abciximab er F(ab)-fragmentet af et monoklonalt antistof rettet mod GPIIb-IIIa i trombocytmembranen. Når antistoffet bindes til glykoproteinet, blokeres det sidste og afgørende trin i trombocytaggregationsprocessen: sammenbinding af trombocytterne ved hjælp af fibrinogen, von Willebrand-faktor og visse andre proteiner. 

Trombocytfunktionen restitueres sædvanligvis i løbet af 48 timer. 

Farmakokinetik

 • Efter bolusindgift falder plasmakoncentrationen bifasisk med plasmahalveringstider på < 10 minutter og ca. 30 minutter, formentlig pga. den hurtige binding til GPIIb-IIIa-receptorerne.
 • Bolusindgift og efterfølgende i.v. infusion af vægtjusteret dosis medfører relativt konstant plasmakoncentration under infusionen.
 • Efter afslutning af infusionen aftager plasmakoncentrationen hurtigt over 6 timer og derefter langsomt.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Opløsningen skal filtreres gennem et sterilt, pyrogenfrit filter.
 • Injektionsvæsken må ikke omrystes.
 • 5 ml injektionsvæske 2 mg/ml fortyndes med 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke tilsættes andre infusionsvæsker end ovennævnte eller andre farmaka. 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart, men kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8ºC).

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektions- og infusionsvæske, opl. 2 mg/ml 558954
5 ml
3.419,90 8.549,75
 
 

Revisionsdato

2019-02-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. december 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...