Avaxim®

Udgået: 25.03.2019
J07BC02
 
 

Anvendelsesområder

Aktiv immunisering mod hepatitis A infektion hos:  

 • Personer, der rejser til områder, hvor hepatitis A forekommer endemisk.
 • Patienter med kronisk leversygdom eller med risiko for dette (fx kronisk hepatitis B og kronisk hepatitis C).
 • Personer med tæt kontakt til hepatitis A-virus smittede patienter
 • Andre med risiko for hepatitis A, fx forældre, der adopterer børn fra endemiske egne
 • Personer i erhverv med vedvarende risiko.

 

Jf. senest opdaterede vaccinationsforslag i EPI-NYT

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (1 dosis) indeholder 160 enheder hepatitis A-virus (inaktiveret). 

Doseringsforslag

Voksne og unge ≥ 16 år  

 • 0,5 ml i.m.
 • Boostervaccination med 0,5 ml anbefales 6-12 mdr. senere, men kan gives op til 36 mdr. efter 1. dosis.

 

Injektion  

 • Gives intramuskulært i regio deltoidea.
 • Undtagelsesvis, fx hos patienter med trombocytopeni eller med blødningsrisiko, kan vaccinen gives subkutant.


Forhold til andre vacciner  

 • Samtidig immunisering med andre vacciner, der indeholder inaktiverede virus, der gives på forskellige injektionssteder, synes ikke at påvirke antistofsvaret.
 • Samtidig administration af hepatitis A-vaccine og immunglobulin påvirker ikke serokonverteringsraten, men kan give anledning til relativt lavere anti-HAV-antistoftitre, end hvis vaccinen gives alene. Hepatitis A-vaccine og immunglobulin skal administreres på forskellige indstikssteder.


Beskyttelse  

 • Beskyttelseseffekten efter første injektion anses for at holde i mindst 1 år, men der forventes beskyttelse i 36 måneder.
 • Ved boostervaccination 6-12 måneder, senest 36 måneder, efter første vaccination forventes beskyttelsen i 10 år, men formentlig i mindst 25 år.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 16 år.

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Tidligere anafylaktisk reaktion over for formaldehyd.
 • Allergi over for neomycin.

Forsigtighedsregler

 • Febrile tilstande
 • Kendt eksposition for andre infektionssygdomme
 • Vaccination bør fortages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Feber, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Sjældne (0,01-0,1%) Granulomer på indstiksstedet.
Ikke kendt Svimmelhed  (vasovagal).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 3711, 4357, 4358

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kap. 5 i Transfusionsmedicinske Standarder https://dski.dk/wp-content/uploads/2018/12/TMS-4.4-2019.pdf

Farmakodynamik

Virker ved at udløse et specifikt immunrespons med dannelse af antistoffer mod hepatitis A virus (HAV). 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

Hepatitis A-virus: 

 • GBM-stamme dyrket på humane diploide (MRC-5) celler
 • Adsorberet på aluminiumhydroxid
 • Styrken af antigenindholdet angives i enheder jf. intern reference.

 

Håndtering

 • Vaccinen skal omrystes kraftigt umiddelbart før brug.
 • Vaccinen må ikke blandes med andre vacciner eller lægemidler i samme injektionssprøjte.

 

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 483443
10 stk.
Udgået 25-03-2019

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4357 Zhao Y, Jin H, Zhang X et al Viral hepatitis vaccination during pregnancy Hum Vaccin Immunother 2016 12 894-902 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26833263


4358 Moro PL, Museru OI, Niu M et al Reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System after hepatitis A and hepatitis AB vaccines in pregnant women Am J Obstet Gynecol 2014 210 561 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24378675

 
 

Revisionsdato

2019-07-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. august 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...