Octostim®

H01BA02
 
 
Syntetisk fremstillet vasopressinanalog til behandling af hæmofili A og von Willebrands sygdom.

Anvendelsesområder

Forøgelse af faktor VIII-indholdet hos patienter med mild til moderat hæmofili A samt von Willebrands sygdom (dog kontraindiceret ved type IIB og uvirksomt ved type III). 

Dispenseringsform

Næsespray. 1 ml indeholder 1,5 mg (1 pust svarer til 150 mikrogram) desmopressinacetat. 

Doseringsforslag

Profylaktisk. Voksne. 150 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor indgivet 30 min. før kirurgiske indgreb eller ved blødning.
Dosis kan gentages med 12-24 timers interval i højst 3 dage, men i de fleste tilfælde med gradvis nedsat effekt på øgningen af niveauet af plasma von Willebrand faktor og faktor VIII samt stigende risiko for elektrolytforstyrrelser og overhydrering. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-50 ml/min.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

<< - MEDIA + Sådan bruger du næsespray - - (104535)>> 

 

Kontraindikationer

 • Bør ikke anvendes ved habituel og psykogen polydipsi.
 • Hjerteinsufficiens og andre tilstande, der kræver behandling med diuretika.
 • Von Willebrands sygdom type II B.

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser
 • Risiko for øget intrakranielt tryk
 • Behandling af børn og ældre
 • Ved fald i serumnatrium eller plasmaosmolalitet skal væskeindtaget begrænses mest muligt i de næstfølgende 4-6 timer, og legemsvægten og blodtrykket skal kontrolleres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme.
Ansigtsrødme, Epistaxis, Nasal tilstopning, Takykardi.
Hovedpine.
Okulær hyperæmi.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner.

Interaktioner

Risiko for væskeretention og hyponatriæmi ved samtidig anvendelse af: 

 • Tricykliske antidepressiva
 • Selektive serotoningenoptagshæmmere
 • Carbamazepin
 • NSAID.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Behandling under graviditet bør foregå på baggrund af en individuel vurdering på specialistniveau. 

Referencer: 4132, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Den relative vægtjusterede dosis er under 1%.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af desmopressin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Alvorlig væskeretention med kramper og bevidstløshed. Behandling: Furosemid.

Farmakodynamik

 • Øger plasmakoncentrationen af koagulationsfaktor VIII, von Willebrand-faktor samt vævsplasminogen aktivator (t-PA), hvorved hæmostasen kan forbedres ved mild hæmofili A og von Willebrands sygdom.
 • Virkningen varer i 8-12 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 3-5% (nasalt).
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) næsespray 1,5 mg/ml 436394
2,5 ml
3.646,15 24,31

Foto og identifikation

Næsespray  1,5 mg/ml

Mål i mm: 26 x 91
Octostim®
 
 
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4132 Källén BA, Carlsson SS, Bengtsson BK Diabetes insipidus and use of desmopressin (Minirin) during pregnancy Eur J Endocrinol 1995 132 144-6 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7858730

 
 

Revisionsdato

2019-04-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...