Octostim®

H01BA02
 
 
Syntetisk fremstillet vasopressinanalog til behandling af hæmofili A og von Willebrands sygdom.

Anvendelsesområder

Forøgelse af faktor VIII-indholdet hos patienter med mild til moderat hæmofili A samt von Willebrands sygdom (dog kontraindiceret ved type IIB og uvirksomt ved type III). 

Dispenseringsform

Næsespray. 1 ml indeholder 1,5 mg (1 pust svarer til 150 mikrogram) desmopressinacetat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn 

 • 150 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor indgivet 30 min. før kirurgiske indgreb eller ved blødning.
 • Dosis kan gentages med 12-24 timers interval i højst 3 dage, men i de fleste tilfælde med gradvis nedsat effekt på øgningen af niveauet af plasma von Willebrand faktor og faktor VIII samt stigende risiko for elektrolytforstyrrelser og overhydrering.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-50 ml/min.

  AUC og halveringstiden øges med øget sværhedsgrad af nedsat nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

<< - MEDIA + Sådan bruger du næsespray - - (104535)>> 

 

Kontraindikationer

 • Bør ikke anvendes ved habituel og psykogen polydipsi
 • Hjerteinsufficiens og andre tilstande, der kræver behandling med diuretika
 • Syndrome of Inappropiate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH)
 • Von Willebrands sygdom type II B
 • Kendt hyponatriæmi.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære lidelser
  • Risiko for øget intrakranielt tryk
  • Tilstande med væske- og/eller elektrolytforstyrrelser
  • Behandling af børn, ældre og patienter med lavt S-natrium pga. risiko for hyponatriæmi.
 • Behandling med desmopressin uden ledsagende væskerestriktion kan føre til væskeretention, ødemer og hyponatriæmi.
 • Ved fald i serumnatrium eller plasmaosmolalitet skal væskeindtaget begrænses mest muligt i de næstfølgende 4-6 timer, og legemsvægten og blodtrykket skal kontrolleres.

Bivirkninger

Alvorligste bivirkning er hyponatriæmi med symptomer som hovedpine, kvalme, opkastning, vægtøgning, mavesmerter, muskelkramper, svimmelhed, konfusion, nedsat bevidsthed, kramper og koma. 

Almindelige (1-10 %) Takykardi.
Okulær hyperæmi.
Abdominalsmerter, Kvalme.
Hovedpine.
Epistaxis, Nasal tilstopning, Rhinitis.
Ansigtsrødme.
Meget sjældne (< 0,01 %) Hyponatriæmi.
Ikke kendt Svimmelhed.
Allergiske reaktioner.
Kramper.
Koma.
Konfusion.
Perifere ødemer.

Interaktioner

Risiko for væskeretention og hyponatriæmi ved samtidig anvendelse af: 

 • Tricykliske antidepressiva
 • Selektive serotoningenoptagshæmmere
 • Carbamazepin
 • NSAID.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Behandling under graviditet bør foregå på baggrund af en individuel vurdering på specialistniveau. 

Referencer: 3711, 4132

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Den relative vægtjusterede dosis er under 1%.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af desmopressin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Alvorlig væskeretention og hyponatriæmi med kramper og bevidstløshed. Behandles med hypertonisk natriumklorid-infusionskoncentrat. 

Farmakodynamik

 • Øger plasmakoncentrationen af koagulationsfaktor VIII, von Willebrand-faktor samt vævsplasminogen aktivator (t-PA), hvorved hæmostasen kan forbedres ved mild hæmofili A og von Willebrands sygdom.
 • Virkningen varer i 8-12 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 3-5% (nasalt).
 • Fordelingsvolumen 0,3-0,5 l/kg
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) næsespray 1,5 mg/ml 436394
2,5 ml
3.626,00 24,17

Foto og identifikation

Næsespray  1,5 mg/ml

Mål i mm: 26 x 91
Octostim®
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4132. Källén BA, Carlsson SS, Bengtsson BK. Diabetes insipidus and use of desmopressin (Minirin) during pregnancy. Eur J Endocrinol. 1995; 132:144-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7858730 (Lokaliseret 16. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

24.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...