Octostim®

H01BA02
 
 
Syntetisk fremstillet vasopressinanalog til behandling af hæmofili A og von Willebrands sygdom.

Anvendelsesområder

Forøgelse af faktor VIII-indholdet hos patienter med mild til moderat hæmofili A samt von Willebrands sygdom (dog kontraindiceret ved type IIB og uvirksomt ved type III). 

Dispenseringsform

Næsespray. 1 ml indeholder 1,5 mg (1 pust svarer til 150 mikrogram) desmopressinacetat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn 

 • 150 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor indgivet 30 min. før kirurgiske indgreb eller ved blødning.
 • Dosis kan gentages med 12-24 timers interval i højst 3 dage, men i de fleste tilfælde med gradvis nedsat effekt på øgningen af niveauet af plasma-von Willebrand-faktor og faktor VIII samt stigende risiko for elektrolytforstyrrelser og overhydrering.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-50 ml/min.

  AUC og halveringstiden øges med øget sværhedsgrad af nedsat nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Bør ikke anvendes ved habituel og psykogen polydipsi
 • Hjerteinsufficiens og andre tilstande, der kræver behandling med diuretika
 • Syndrome of Inappropiate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH)
 • Von Willebrands sygdom type II B
 • Kendt hyponatriæmi.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære lidelser
  • Risiko for øget intrakranielt tryk
  • Tilstande med væske- og/eller elektrolytforstyrrelser
  • Behandling af børn, ældre og patienter med lavt S-natrium pga. risiko for hyponatriæmi.
 • Behandling med desmopressin uden ledsagende væskerestriktion kan føre til væskeretention, ødemer og hyponatriæmi.
 • Ved fald i serumnatrium eller plasmaosmolalitet skal væskeindtaget begrænses mest muligt i de næstfølgende 4-6 timer, og legemsvægten og blodtrykket skal kontrolleres.

Bivirkninger

Alvorligste bivirkning er hyponatriæmi med symptomer som hovedpine, kvalme, opkastning, vægtøgning, mavesmerter, muskelkramper, svimmelhed, konfusion, nedsat bevidsthed, kramper og koma. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Øjne Okulær hyperæmi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Nasal tilstopning, Rhinitis
Vaskulære sygdomme Ansigtsrødme
Meget sjældne (< 0,01 %)
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Undersøgelser Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Koma, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer

Interaktioner

Anden medicin sammen med Octostim®

Risiko for væskeretention og hyponatriæmi ved samtidig anvendelse af: 

 • Tricykliske antidepressiva
 • Selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI)
 • Carbamazepin
 • NSAID.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Behandling under graviditet bør foregå på baggrund af en individuel vurdering på specialistniveau. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4132

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Octostim® medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Octostim® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Octostim® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Alvorlig væskeretention og hyponatriæmi med kramper og bevidstløshed. Behandles med hypertonisk natriumklorid-infusionskoncentrat. 

Farmakodynamik

 • Øger plasmakoncentrationen af koagulationsfaktor VIII, von Willebrand-faktor samt vævsplasminogen aktivator (t-PA), hvorved hæmostasen kan forbedres ved mild hæmofili A og von Willebrands sygdom.
 • Virkningen varer i 8-12 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 3-5 % (nasalt).
 • Fordelingsvolumen 0,3-0,5 l/kg
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) næsespray 1,5 mg/ml 436394
2,5 ml
3.599,20 1.439,68 23,99

Foto og identifikation

Foto

Næsespray  1,5 mg/ml

Mål i mm: 26 x 91
Octostim®
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4132. Källén BA, Carlsson SS, Bengtsson BK. Diabetes insipidus and use of desmopressin (Minirin) during pregnancy. Eur J Endocrinol. 1995; 132:144-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7858730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

07.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...