Otrivin®

Otrivin Junior ukonserveret, Otrivin Menthol ukonserveret, Otrivin ukonserveret
R01AA07
 
 
Sympatomimetisk middel med α-receptorstimulerende virkning til lokal brug på slimhinder.

Dispenseringsform

Otrivin® ukonserveret, næsespray, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg xylometazolinhydrochlorid. (1 pust svarer til ca. 140 mikrogram xylometazolin). 

Otrivin® Junior ukonserveret, næsespray, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg xylometazolinhydrochlorid. (1 pust svarer til ca. 35 mikrogram xylometazolin).
Otrivin® Menthol ukonserveret, næsespray, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg xylometazolinhydrochorid. (1 pust svarer til ca. 140 mikrogram xylometazolin). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 10 år 

Næsespray 1 mg/ml. 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange dgl. i højst 10 dage. 

 

Børn 2-10 år 

Junior næsespray 0,5 mg/ml. 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange dgl. i højst 10 dage. 

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Glaukom med snæver kammervinkel (anfald af regnbuesyn, tågesyn).
 • Postoperativt efter transnasale eller transorale indgreb med blotlæggelse af dura mater.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • hypertension
 • hjerteinsufficiens
 • forlænget QT-interval (øget risiko for alvorlige ventrikulære arytmier)
 • diabetes mellitus
 • fæokromocytom
 • forstørret prostata
 • tyrotoksikose.

Midlerne bør ikke anvendes i mere end 10 dage. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på applikationsstedet
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal irritation, Nysen, Tørhed i næsen
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Rhinitis medicamentosa
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Takykardi
Øjne Synsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Psykiske forstyrrelser Rastløshed, Søvnløshed

Tilstoppet næse ses især efter hyppig eller langvarig brug. 

Interaktioner

Ved samtidig anvendelse af MAO-hæmmere eller tricykliske antidepressiva bør udvises forsigtighed. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede (inklusive data for det næsten identiske oxymetazolin) uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Kan ved overdosering nedsætte blodgennemstrømning i uterus. Må ikke anvendes ved tegn på uteroplacental insufficiens. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Adrenergikum. Virker lokalt vasokonstriktorisk gennem stimulering af α-receptorerne og dermed detumescerende på slimhinder i næse og bihuler. Ringe risiko for effekt på hjerte og CNS.
 • Virkningen indtræder efter få minutter og varer 10-12 timer.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) næsespray, opløsning 0,5 mg/ml 195104
10 ml
ikke fast pris
(HF) næsespray, opløsning 1 mg/ml 439089
10 ml
ikke fast pris
(HF) næsespray, opløsning 1 mg/ml 423414
10 ml
ikke fast pris

Foto og identifikation

Foto

Næsespray, opløsning  0,5 mg/ml

Farve: Gul
Mål i mm: 25 x 95
Otrivin® Ukonserveret 0,5 mg/ml
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  1 mg/ml

Farve: Rød
Mål i mm: 25 x 105
Otrivin® Ukonserveret 1 mg/ml
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  1 mg/ml

Farve: Rød, Grøn
Mål i mm: 25 x 105
Menthol
Otrivin® Ukonserveret Menthol 1 mg/ml
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

13.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...