Xylocain® gel, salve og kutanspray, opløsning

Xylocain ukonserveret
D04AB01, N01BB02
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen anvendelig til overfladeanalgesi.

Dispenseringsform

Gel 2 %. 1 g indeholder 20 mg lidocainhydrochlorid. 

Xylocain® ukonserveret, gel 2 %. 1 g indeholder 20 mg lidocainhydrochlorid.
Salve 5 %. 1 g indeholder 50 mg lidocain.
Kutanspray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 10 mg lidocain. 

Doseringsforslag

 • Gel. Voksne og børn. Appliceres på mundslimhinden i et tyndt lag et par minutter inden injektion i området. Uretralkateterisation. Gel indføres i urethra et par min. før kateterisationen. Hos mænd er mængden min. 10 ml. Hos kvinder kendes den nødvendige mængde ikke. Desuden smøres gelen på endoskop/kateter.
 • Salve. Voksne og børn. Appliceres enten direkte på huden eller fordeles på et kompres én til flere gange dgl.
 • Kutanspray 10 mg/dosis. Voksne og børn over 2 år. En til flere doser på mundslimhinde.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

 • Efter lokal analgesi i svælget skal patienten være fastende i ca. 2 timer på grund af risiko for fejlsynkning.
 • Hvis risikoen for systemisk optagelse er forhøjet på grund af dosis eller administrationsvej, tilrådes forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand og ved AV-blok.
 • Alkoholindhold
  • Kutan spray indeholder ca. 29 % v/v alkohol.

 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion

Systemisk absorption kan medføre alvorlige bivirkninger fra centralnervesystemet (respirationsdepression/bevidstløshed) samt kardiovaskulære bivirkninger.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Xylocain® gel, salve og kutanspray, opløsning
 • Propranolol, erythromycin, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron, propafenon) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Ringe absorption ved kutan applikation. Der er betydelig absorption fra slimhinder, men enkeltstående anvendelse i fx mundhule eller svælg skønnes uden reel risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Virkningen indtræder normalt efter 1-3 minutter afhængigt af administrationsvej. Virkningsvarighed 10-15 minutter.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes i varierende grad gennem hud og slimhinder afhængigt af applikationssted og eksponeringens varighed.
 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Ca. 3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Gel og salve må ikke fryses.
 • Xylocain® ukonserveret gel i sprøjter: Kun til engangsbrug.
 • Kutanspray må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) gel 2% 453053
30 g
ikke fast pris
(HF) gel 2% 518595
10 x 10 g
ikke fast pris
(HF) salve 5% 513309
35 g
ikke fast pris
(B) kutanspray, opløsning 100 mg/ml 093668
50 ml
115,60 2,31
(B) kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (ChemVet) 420915
50 ml
151,65 3,03

Substitution

kutanspray, opløsning 100 mg/ml
Xylocaine (Parallelimport), Lidocain, kutanspray, opløsning 10 mg/dosis
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

16.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...