Pariet®

A02BC04
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 10 mg eller 20 mg rabeprazolnatrium. 

Doseringsforslag

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne. 20 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  Langtidsbehandling. 10-20 mg 1 gang dgl.
  Symptomatisk behandling. 10 mg dgl. efter behov.

 

Ulcussygdom 

 • Voksne. 20 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger ved ulcus duodeni og 6 (-12) uger ved ulcus ventriculi.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 20 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. 60 mg 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Højst 120 mg dgl. Døgndoser på 120 mg bør fordeles på 2 doser.

 

Bemærk: 

 • Enterotabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Enterotabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • For optimal effekt anbefales indtagelse 30-60 min før et måltid (4469).
 • Erfaring savnes vedr. børn.

 

Referencer: 4469

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Benigne gastriske polypper, Diarré, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner Influenzalignende symptomer
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Pharyngitis, Rhinitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-øsofageal refluks, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Benkramper, Øget risiko for knoglebrud** Myalgi
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet, Somnolens
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Sinuitis
Hud og subkutane væv Erytem Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni Leukocytose
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Gastritis, Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Hepatitis Icterus
Immunsystemet Hypersensitivitet
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Hepatisk encefalopati
Psykiske forstyrrelser Depression
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis*
Hud og subkutane væv Hudkløe, Øget svedtendens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Mikroskopisk colitis
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Subakut kutan lupus erythematosus
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer

* Med mulig progression til nyresvigt. 

** Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.  

 

 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.
 • Syrepumpehæmmer har været associeret med B12 mangel pga. hypo- eller aklorhydri. Opmærksomhed på en mulig risiko ved langtidsbehandling.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Pariet®
 • Rabeprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af rabeprazol.
 • Rabeprazol kan nedsætte effekten af clopidogrel med øget risiko for tromboser, formentlig pga. reduceret omdannelse af clopidogrel til den aktive metabolit i leveren. Blandt syrepumpehæmmere bør anvendes lansoprazol eller pantoprazol, hvis muligt.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Rabeprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.
 • Der er set øget INR og protrombintid ved samtidig behandling med syrepumpehæmmere og warfarin. Ved samtidig brug øges monitorering af stigninger i INR og protrombintid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for under 50 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Mulige alternativer, se Syrepumpehæmmere

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der findes ingen data, men det er ikke sandsynligt, at barnet vil optage klinisk betydende mængder gennem modermælken.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis behandlingen er profylaktisk/vedligeholdelsesbehandling.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Rabeprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Biotilgængelighed ca. 52 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2C19 og CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Ca. 90 % udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter, resten med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
enterotabletter 10 mg, Eisai  Ingen kærv
enterotabletter 20 mg, Eisai  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Bør tages mindst 30 minutter før et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) enterotabletter 10 mg 174330
28 stk. (blister)
169,35 6,05 12,10
(B) enterotabletter 20 mg 117815
28 stk. (blister)
221,10 7,90 7,90
(B) enterotabletter 20 mg 167717
56 stk. (blister)
626,85 11,19 11,19

Substitution

enterotabletter 10 mg
Rabeprazol "Medical Valley" Medical Valley, Rabeprazol, enterotabletter 10 mg
 
enterotabletter 20 mg
Rabeprazol "Medical Valley" Medical Valley, Rabeprazol, enterotabletter 20 mg Genordn. J
 

Foto og identifikation

Foto

Enterotabletter  10 mg

Præg:
241,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6,3 x 6,3
enterotabletter 10 mg
 
 
 

Enterotabletter  20 mg

Præg:
243,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,3 x 7,3
enterotabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4469. Havelund T, Lødrup A, Miliam P et al. Gastroøsofageal reflukssygdom: Diagnostik og behandling. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. 2018, https://dsgh.dk/wp-content/uploads/2022/06/Gastrooesofageal_reflukssygdom.pdf (Lokaliseret 14. september 2023)

 
 

Revisionsdato

14.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...