Rescueflow®

B05AA05
 
 

Anvendelsesområder

Initial enkeltdosisbehandling af akut hypovolæmi ved svære traumer.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 60 g dextran 70  og 75 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

250 ml i.v. som bolus over få minutter. 

Behandlingen bør umiddelbart efterfølges af i.v. infusion af isotoniske opløsninger eller plasmasubstitutter efter behov. 

 

Bemærk: 

 • For at mindske risikoen for allergiske reaktioner pga. dextranindholdet bør behandlingen forudgås af 3 g (voksne) i.v. eller 45 mg/kg legemsvægt (børn) i.v. dextran 1 (Promiten®), som er ikke markedsført i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek).
 • Denne indgift gentages, hvis der forløber mere end 15 minutter, før dextraninfusionen indledes, samt ved fornyet infusion, hvis det mellemliggende interval overstiger 2 døgn.
 • Infusionshastigheden bør være lav, hvis der er risiko for overbelastning af kredsløbet.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed ved manifest eller truende nyresvigt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Blødningstendens, fx ved trombocytopeni eller hypofibrinogenæmi
 • Dextranoverfølsomhed
 • Hjerteinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens pga. risiko for lungeødem
 • Hypertoniske væsker bør ikke anvendes ved ukompenseret diabetes mellitus med højt blodsukker og hyperosmolaritet. Pga. det høje chloridindhold induceres metabolisk acidose.
 • Koagulationsforstyrrelser.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af dextran medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Hypertonisk natriumchlorid bevirker en væskeforskydning fra interstitielrummet til blodbanen og dermed en hurtig, men forbigående genoprettelse af blodvolumen.
 • Dextran 70 bidrager til forlænget volumeneffekt, da det er i blodomløbet i betydeligt længere tid.

Farmakokinetik

 • Dextran med molekylestørrelse > 50 000 nedbrydes til glucose af endogent dextranase.
 • Halveringstiden for dextran 70 er 6 - 8 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

 • Middelmolekylevægt dextran 70:
  • 70.000
  • Mere end 90 % mellem 20.000 og 115.000.
 • Isotoni: Hypertonisk.
 • Elektrolytindhold/l:
  • Chlorid: 1.283 mmol
  • Natrium: 1.283 mmol.
 • pH: 3,5-7.

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre infusionsvæsker.
 • Må ikke tilsættes andre farmaka.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, opløsning 113982
6 x 250 ml
3.360,15 2,24
 
 

Revisionsdato

13.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...