Hydrea

L01XX05
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit

Anvendelsesområder

 • Kronisk myeloid leukæmi.
 • I særlige tilfælde essentiel trombocytose og polycythaemia vera.
 • Seglcelleanæmi.

Hydroxycarbamid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 500 mg hydroxycarbamid. 

Doseringsforslag

Kronisk myeloid leukæmi 

 • Kontinuerlig behandling. Voksne. Sædvanligvis 20-30(40) mg/kg legemsvægt 1 gang dgl.
 • Intermitterende behandling (monoterapi). Voksne. 80 mg/kg legemsvægt som enkeltdosis hver 3. dag.

 

Seglcelleanæmi 

Voksne. Initialt 15 mg/kg legemsvægt dgl. Ved god tolerans kan dosis øges med 5 mg/kg/dag hver 12. uge til højst 35 mg/kg legemsvægt/dag. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Ved synkebesvær kan indholdet tømmes ud i et glas vand og indtages umiddelbart. Kapselindholdet må ikke inhaleres eller komme i kontakt med hud/slimhinder.
 • Behandlingen styres under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt af hæmoglobinprocent og nyrefunktion, se produktresumé.
 • Da enkeltdosis er 500 mg, foretages dosisjustering på baggrund af den ugentlige totaldosis.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.
  • Nøje kontrol af nyrefunktionen under behandlingen.
  • Dosisreduktion bør overvejes.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Svær knoglemarvsdepression med leukopeni (< 2,5 x 109/l), trombocytopeni (< 100 x 109/l) eller svær anæmi.  

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Svær anæmi skal korrigeres inden behandlingsstart.
 • Forhøjet serum-urat kan forekomme, især ved kombinationsterapi. Regelmæssig monitorering af serum-urat samt højt væskeindtag under behandlingen skal sikres.
 • Vaccination med levende vaccine skal undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Oligospermi.
Almindelige (1-10%) Diarré, Obstipation.
Knoglemarvsdepression.
Sårdannelse  (især bensår).
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatotoksicitet, Pancreatitis, Stomatitis.
Anæmi, Trombocytopeni.
Forhøjet serum-urat.
Perifer neuropati.
Erytem, Hudcancer.
Nyrefunktionspåvirkning.
Sjældne (0,01-0,1%) Tumorlysesyndrom.
Lungeinfiltrater.
Hallucinationer, Konfusion, Kramper, Svimmelhed.
Alopeci.
Allergisk alveolitis, Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Lungefibrose, Vasculitis.
Systemisk lupus erythematosus.
Nyresvigt.
Ikke kendt Interstitiel lungesygdom.
Hyperkaliæmi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2790, 2954, 2789, 4270, 2955, 4388, 4264, 691, 4269, 4268, 692, 4267

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer DNA-syntesen og stimulerer hæmoglobin F-syntesen.

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Diffunderer let ud i vævene og ind i cerebrospinalvæsken og fordeles i pleuraekssudater og ascites.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • 30-60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af hydroxycarbamid bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) hårde kapsler 500 mg  (Paranova Danmark) 016554
100 stk. (blister)
391,45

Substitution

hårde kapsler 500 mg
Hydroxyurea "Medac" Medac, Hydroxycarbamid, hårde kapsler 500 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde kapsler  500 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
BMS 303
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink, Lysegrøn
Mål i mm: 7 x 21,5
hårde kapsler 500 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...