Centyl® med Kaliumklorid

Centyl Mite med Kaliumklorid
C03AB01
 
 

Diuretikum af  thiazid-gruppen. Tilsat kaliumchlorid. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 2,5 mg bendroflumethiazid og 573 mg kaliumchlorid.
Centyl® Mite med Kaliumklorid, tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 1,25 mg bendroflumethiazid og 573 mg kaliumchlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 1-2 tabl. eller 2-4 mite tabl. 1-2 gange dgl. 


Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tages med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Matriksen i tabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. thiazid. Thiazider har kun fuld effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Monitorering af P-kalium pga. risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for thiazider pga. risiko for krydsallergi
 • Addisons sygdom
 • Ulcerationer i eller obstruktion af mave-tarmkanalen
 • Alvorlige elektrolytforstyrrelser.

 

Forsigtighedsregler

 • Potentiel obstruktion af urinveje
 • Hypotension
 • Diabetes mellitus, da thiazider i store doser kan øge fasteblodsukker og nedsætte glucosetolerancen.
 • Thiazider kan medføre hyperurikæmi og forværre eller fremprovokere anfald af arthritis urica
 • Thiazider kan forværre eller aktivere systemisk lupus erythematosus
 • Tilstande der kan medføre hyperkaliæmi, fx binyrebarkinsufficiens, akut dehydrering eller omfattende vævsbeskadigelse som ved svære forbrændinger.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Elektrolytstatus bør kontrolleres jævnligt.

 

Kaliumindhold: 

1 tablet indeholder 7,7 mmol kalium. 

Bivirkninger

Elektrolytforandringer ses især ved langtidsbehandling.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Smerter, Træthed, Tørst.
Kvalme, Mundtørhed.
Anfald af arthritis urica, Forhøjet serum-urat, Hypokaliæmi.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Eksem, Hududslæt, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Dyspnø, Hypotension, Kardiovaskulære hændelser, Ødemer.
Dehydrering, Diabetes mellitus, Hyperparatyroidisme, Hypocalcæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Ataksi, Depression, Konfusion, Paræstesier, Synkope.
Fotosensibilitet.
Erektil dysfunktion, Nyrefunktionspåvirkning.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Neutropeni, Trombocytopeni.
Ikke kendt Hypercalcæmi.

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsættes absorptionen af thiazider.
 • NSAID hæmmer effekten af bendroflumethiazid.
 • Bendroflumethiazid kan potensere den hypotensive effekt af andre lægemidler, fx antidepressiva.
 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider pga. thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Bendroflumethiazid kan sammen med klasse Ic og III antiarytmiske lægemidler resultere i øget risiko for elektrolytforstyrrelser og efterfølgende kardiotoksicitet (QT-forlængelse, torsades de pointes, hjertestop). Elektrolytniveau og symptomer på arytmier bør monitoreres.
 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af glukokortikoider, β2-agonister og amphotericin B pga. synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • Ved samtidig indgift af lithium ses øget serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og serum-lithium bør monitoreres tæt.
 • Ved samtidig behandling med cyclophosphamid, fluoruracil eller methotrexat ses 20-25% reduktion i antallet af neutrofile granulocytter, og samtidig behandling bør ske under omhyggelig kontrol af granulocytter.
 • Samtidig behandling med kaliumbesparende diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin II-antagonister eller tacrolimus øger risikoen for hyperkaliæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: For bendroflumethiazid er der data for ca. 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Senere i graviditeten (> uge 30) er der data for omkring 100 eksponerede uden tegn på uønsket fosterpåvirkning.  

For thiazider som gruppe er der data for mere end 2.000 eksponerede, heraf 1.000 i 1. trimester, med en let øget overhyppighed af misdannelser; i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen.  

Se endvidere Diuretika

Referencer: 3711, 4029, 4030, 3878

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Bendroflumethiazid 

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand.
 • Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat.
 • Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen.
 • Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.

Kaliumchlorid 

 • Tilsat som kompensation for kaliumtabet under diuresen.

Virkningen indtræder efter 1-2 timer og er maksimal efter ca. 4 timer.  

Virkningsvarighed 12-18 timer.  

 

Farmakokinetik

Bendroflumethiazid 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid af 3-4 timer.
 • Tabletter (monodepot) og mite-tabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Bendroflumethiazidovertrukne tabletter  2,5+573 mgovertrukne tabletter  1,25+573 mg
Kaliumchloridovertrukne tabletter  2,5+573 mgovertrukne tabletter  1,25+573 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Patent Blue V (E131) : overtrukne tabletter 2,5+573 mg
Quinolingult (E104) : overtrukne tabletter 2,5+573 mg, overtrukne tabletter 1,25+573 mg (mite)
Titandioxid (E171) : overtrukne tabletter 2,5+573 mg, overtrukne tabletter 1,25+573 mg (mite)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) overtrukne tabletter 2,5+573 mg 192617
100 stk.
146,45 1,46
(B) overtrukne tabletter 1,25+573 mg  (mite)  (kan dosisdisp.) 128348
100 stk.
112,85 2,26
(B) overtrukne tabletter 2,5+573 mg 145268
250 stk.
368,60 1,47
(B) overtrukne tabletter 1,25+573 mg  (mite)  (kan dosisdisp.) 128355
250 stk.
216,10 1,73

Substitution

overtrukne tabletter 2,5+573 mg
Bendroza TEVA, Bendroflumethiazid, Kaliumchlorid, filmovertrukne tabletter 2,5+573 mg
 
overtrukne tabletter 1,25+573 mg
Bendroza TEVA, Bendroflumethiazid, Kaliumchlorid, filmovertrukne tabletter 1,25+573 mg
 

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  1,25+573 mg  (mite)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 13
overtrukne tabletter 1,25+573 mg (mite)
 
 
 

Overtrukne tabletter  2,5+573 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 7 x 13
overtrukne tabletter 2,5+573 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation Wolters Kluwer 2017 11th Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620


4029 Rodriguez SU, Leikin SL, Hiller MC Neonatal thombocytopenia assiciated with ante-partum administration of thiazide drugs N Engl J Med 1964 270 881-4 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14110034


4030 Cuadros A, Tatum HJ The prophylactic and therapeutic use of bendroflumethiazide in pregnancy Am J Obstet Gynecol 1964 89 891-7 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14207556

 
 

Revisionsdato

2019-03-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...