Fluprosin

L02BB01
 
 

Artificielt, specifikt antiandrogen uden steroidstruktur. Anilidderivat.  

Anvendelsesområder

 • Metastaserende prostatacancer.

Flutamid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 250 mg flutamid. 

Doseringsforslag

250 mg 3 gange dgl., ofte i kombination med anden hormonbehandling.
Ved langtidsbehandling bør der periodevis foretages kontrol af leverfunktionen.
For at reducere forekomsten og intensiteten af fænomenet med tumoropblussen i indledningsfasen med LH-RH-agonisten anbefales det at starte flutamidbehandling 3 dage før LH-RH-agonisten.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed, da da flutamid hovedsageligt udskilles gennem nyrerne. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Langtidsbehandling ved nedsat leverfunktion bør kun påbegyndes efter en grundig vurdering af fordele og ulemper. Behandling må ikke initieres ved transaminaseværdier > 2-3 x ULN. Regelmæssige leverfunktionstest bør overvejes, da der er set alvorlig leverpåvirkning ved behandling med flutamid. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med flutamid påbegyndes.  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Brystspænding, Galaktoré, Gynækomasti.
Almindelige (1-10%) Hepatitis, Leverpåvirkning.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Søvnløshed.
Træthed.
Øget appetit.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Angst, Depression.
Oligospermi.
Systemisk lupuslignende syndrom.
Tromboemboli.
Meget sjældne (< 0,01%) Interstitiel pneumonitis.
Ikke kendt Forlænget QT-interval.
 • Gynækomasti, brystspænding og galaktoré er dosisafhængige og kan delvist forebygges eller lindres med en strålebehandling mod brystvævet.
 • Der er set enkelte tilfælde af kolestatisk icterus, hepatisk encefalopati, levercellenekrose, som kan være fatale.
 • Kardiovaskulære komplikationer kan forekomme.

Interaktioner

 • Stigning i protrombintider er set ved langtidsbehandling med orale antikoagulantia.
 • Plasmakoncentrationen af theophyllin kan øges.
 • Kombinationer med lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, som kan inducere torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse III (fx dronedaron, sotalol og amiodaron), metadon, moxifloxacin og antipsykotika, skal vurderes nøje.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Der kan dannes hemiglobin (methæmoglobin), hvorfor et akut forgiftningsbillede vil kunne omfatte cyanose, se endvidere Hemiglobindannere

Farmakodynamik

Hæmmer målcellens optagelse af eller binding af androgen.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer (flutamid).
 • Metaboliseres overvejende i leveren til bl.a. den aktive metabolit 2-hydroxyflutamid, som menes at være den aktive form af flutamid.
 • Plasmahalveringstid 5-6 timer (2-hydroxyflutamid).
 • Udskilles primært gennem nyrerne som metabolitter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 250 mg 023194
84 stk. (blister)
367,50 13,13

Substitution

tabletter 250 mg
Profamid Orion Pharma, Flutamid, tabletter 250 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 13,2 x 13,2
tabletter 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

02.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...