NeisVac-C

Udgået: 05.10.2020
J07AH02
 
 

Vaccine mod meningokoksygdom, som skyldes meningokokker af gruppe C. 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod invasiv meningokoksygdom, som skyldes meningokokker af gruppe C, hos voksne og børn > 2 mdr.
 • For yderligere information henvises til senest opdaterede vaccinationsforslag i Sundhedsstyrelsens retnngslinjer.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 1 dosis (0,5 ml) indeholder 10 mikrogram renset meningokokpolysaccharid gruppe C. 

Doseringsforslag

Primær vaccination 

 • Voksne og børn > 4 mdr.
  • 1 dosis a 0,5 ml i.m.
 • Børn 2-4 mdr.
  • 2 doser a 0,5 ml i.m. med mindst 2 måneders interval.

 

Boosterdosis 

 • Børn 2-12 mdr.
  • Ved afslutning af primær(e) vaccination(er) i alderen 2-12 måneder, bør der gives:
   • 1 boosterdosis a 0,5 ml i.m. mindst 6 måneder efter sidste primære vaccination.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært.

 

 

Beskyttelse: 

 • Der kan påregnes beskyttelse i 3 år.
 • Vaccinen giver ikke beskyttelse mod andre former for purulent meningitis end dem forårsaget af meningokokker gruppe C.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

 • Omhyggelig vurdering af fordele og ulemper hos personer med koagulationsforstyrrelser.
 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
 • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.
 • Selvom der udvikles antistoffer efter vaccination, er risikoen for invasiv sygdom forårsaget af Neisseria meningitidis, gruppe C, øget hos personer:
  • med familiære komplementdefekter (fx C5- eller C3-defekter)
  • i behandling, der hæmmer terminal komplementaktivering (fx eculizumab).

Bivirkninger

 • Der forekommer flere forskellige bivirkninger hos børn end hos voksne.
 • Alle bivirkninger anført i tabellen er set hos børn.
Meget almindelige (> 10%) Opkastning*.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet*.
Nedsat appetit.
Gråd**, Hovedpine*.
Døsighed, Irritabilitet, Somnolens.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Feber*, Kulderystelser, Svimmelhed, Træthed, Utilpashed*.
Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.
Influenzalignende symptomer*.
Myalgi*, Smerter i ekstremiteter.
Agitation, Psykiske ændringer, Søvnforstyrrelser.
Bronkospasme, Hoste, Rhinitis.
Dermatitis, Hudkløe, Hududslæt, Purpura, Rødme, Øget svedtendens.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lymfadenopati*.
Paræstesier.
Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Kredsløbskollaps.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Kramper.
Aseptisk meningitis.
Erythema multiforme.

* Også set hos voksne. 

** Kun hos børn i alderen 2-18 mdr. 

Der er set tilbagefald af nefrotisk syndrom. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke specifikke data for monovalente vacciner. For 23-polyvalent vaccine er der data for omkring 300 3. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 4367, 4368

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at inducere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indholder oprenset polysaccharid fra meningokokker med serogruppe C.
 • Polysaccharid er konjugeret til tetanustoksoid, som er adsorberet til aluminiumhydroxid.

 

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes kraftigt før brug.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i en sammenhængende periode på højst 9 mdr. ved stuetemperatur (under 25°C), og præparatet kan sættes tilbage i køleskab i denne periode.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 10 mikrogram/dosis 578261
0,5 ml
Udgået 05-10-2020

Referencer

4368. Quiambao BP, Nohynek HM, Käyhty H et al. Immunogenicity and reactogenicity of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine among pregnant Filipino women and placental transfer of antibodies. Vaccine. 2007; 25:4470-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442467 (Lokaliseret 20. februar 2019)


4367. Lehmann D, Pomat WS, Combs B et al. Maternal immunization with pneumococcal polysaccharide vaccine in the highlands of Papua New Guinea. Vaccine. 2002; 20:1837-45, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11906773 (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

29.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...