Fasturtec®

V03AF07
 
 
Middel til forebyggelse af nyresvigt ved cytostatisk behandling. Rekombinant urat-oxidaseenzym.

Anvendelsesområder

 • Behandling og profylakse af akut hyperurikæmi ved maligne hæmatologiske lidelser med høj tumorbyrde og risiko for hastig tumornedbrydning.
  Behandlingen gives i begyndelsen af antineoplastisk behandling for at forebygge akut nyresvigt. For nuværende er der ikke tilstrækkelig evidens til at anbefale gentagne behandlingsserier med rasburikase.


Rasburikase bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1,5 mg rasburikase. 

Doseringsforslag

0,20 mg/kg legemsvægt/dag som i.v. infusion over 30 min. i op til 7 dage baseret på monitorering af urinsyre. Gives umiddelbart inden og under indledning af antineoplastisk behandling. 

Kontraindikationer

Glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel og andre metaboliske sygdomme, der medfører hæmolytisk anæmi.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved atopisk dermatitis.
 • Der er fundet antistoffer mod rasburikase hos tidligere behandlede, hvorfor behandlingen kun må gentages med forsigtighed.
 • For at undgå ex-vivo nedbrydning skal blodet indsamles i nedkølende rør med heparin.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Hæmolyse, Hæmolytisk anæmi, Methæmoglobinæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Ikke kendt hyppighed
Nervesystemet Tardiv dystoni

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Urikolytisk middel, som katalyserer enzymatisk oxidation af urinsyre til allantoin og derved modvirker udfældning af urinsyrekrystaller i nyretubuli.

Farmakokinetik

 • Steady state efter 2-3 dage.
 • Fordelingsvolumen 0,11-0,13 l/kg.
 • Metaboliseres fuldstændigt ved peptidhydrolyse.
 • Plasmahalveringstid ca. 19 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 8 


Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens uden omrystning.
 • Den beregnede mængde af denne opløsning (1,5 mg/ml) fortyndes yderligere med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til 50 ml.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til konc. til injektionsvæske 1,5 mg/ml 003775
3 x 1,5 mg
1.599,20 355,38 4.981,93
(BEGR) pulver og solvens til konc. til injektionsvæske 1,5 mg/ml 008414
1 x 7,5 mg
2.613,45 348,46 4.875,84
 
 

Revisionsdato

03.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...