Fasturtec®

V03AF07
 
 
Middel til forebyggelse af nyresvigt ved cytostatisk behandling. Rekombinant urat-oxidaseenzym.

Anvendelsesområder

 • Behandling og profylakse af akut hyperurikæmi ved maligne hæmatologiske lidelser med høj tumorbyrde og risiko for hastig tumornedbrydning.
  Behandlingen gives i begyndelsen af antineoplastisk behandling for at forebygge akut nyresvigt.


Rasburikase bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1,5 mg rasburikase. 

Doseringsforslag

0,20 mg/kg legemsvægt/dag som i.v. infusion over 30 min. i op til 7 dage baseret på monitorering af urinsyre. Gives umiddelbart inden og under indledning af antineoplastisk behandling. Rasburikase bør ikke gives ved efterfølgende behandlingsserier.  

Kontraindikationer

Glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel og andre metaboliske sygdomme, der medfører hæmolytisk anæmi.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved atopisk dermatitis.
 • Der er fundet antistoffer mod rasburikase hos tidligere behandlede, hvorfor behandlingen kun må gentages med forsigtighed.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Feber.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Allergiske reaktioner.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hæmolyse, Hæmolytisk anæmi, Methæmoglobinæmi.
Kramper.
Bronkospasme.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt hyppighed Tardiv dystoni.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Urikolytisk middel, som katalyserer enzymatisk oxidation af urinsyre til allantoin og derved modvirker udfældning af urinsyrekrystaller i nyretubuli.

Farmakokinetik

 • Steady state efter 2-3 dage.
 • Fordelingsvolumen 0,11-0,13 l/kg.
 • Metaboliseres fuldstændigt ved peptidhydrolyse.
 • Plasmahalveringstid ca. 19 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 8 


Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens uden omrystning.
 • Den beregnede mængde af denne opløsning (1,5 mg/ml) fortyndes yderligere med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til 50 ml.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til konc. til injektionsvæske 1,5 mg/ml 003775
3 x 1,5 mg
1.693,85 376,41 5.276,79
(BEGR) pulver og solvens til konc. til injektionsvæske 1,5 mg/ml 008414
1 x 7,5 mg
2.768,80 369,17 5.165,67
 
 

Revisionsdato

22.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...