INOmax®

R07AX01
 
 
Middel til forbedring af iltningsevne hos nyfødte med hypoxisk respirationssvigt.

Anvendelsesområder

Nyfødte (gestationsalder ≥ 34 uger) med hypoxisk respirationsinsufficiens forårsaget af persisterende pulmonal hypertension. Inden NO-behandling påbegyndes, skal respiratorbehandling være optimeret og anden relevant behandling være forsøgt.
Nitrogenoxid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med erfaring i intensiv behandling af nyfødte.

Dispenseringsform

Inhalationsgas bestående af 800 ppm mol nitrogenoxid/mol gas. 

Doseringsforslag

Individuel dosering, maksimalt 20 ppm. Dosis reduceres gradvist til 5 ppm under vejledning af den arterielle iltmætning. Behandlingen opretholdes ved 5 ppm, indtil den inspiratoriske iltkoncentration kan reduceres til < 60%. Methæmoglobinæmi monitoreres ved arteriel blodgasanalyse og bør holdes under 10%. Behandlingen bør være så kortvarig som muligt, men kan opretholdes i op til 96 timer. Se endvidere speciallitteratur. 

 

Bemærk: Må kun gives til respiratorbehandlede patienter via et godkendt og kalibreret administrationssystem. 

Kontraindikationer

Nyfødte med behov for højre/venstre-shunting af blodet.

Forsigtighedsregler

  • Seponering af behandlingen bør foretages gradvis.
  • Under behandlingen skal koncentrationen af methæmoglobin i blod og nitrogendioxid i inspirationsluften kontrolleres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Trombocytopeni.
Almindelige (1-10%) Forhøjet bilirubin.
Hypokaliæmi.
Atelektase.
Hypotension.
Efter pludselig seponering af behandlingen er der beskrevet pulmonal vasokonstriktion og hypoxæmi, som har medført kredsløbssvigt.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Forgiftning

  • Eksposition i toksiske doser kan medføre pulmonale symptomer og methæmoglobinæmi (Se Hemiglobindannere).
  • Ved methæmoglobin-koncentration på >10% bør NO-inhalationen seponeres, og det sikres ved gentagne blodgasanalyser, at methæmoglobin-koncentrationen falder.
  • Sværere methæmoglobinæmi er sjælden, men behandles med understøttende intensiv terapi og evt. injektion af methylenblåt. Behandingen er en specialistopgave.
  • Udvikling af lungeødem kan forekomme op til 72 timer efter eksposition for NO og bør behandles symptomatisk med ilt og assisteret ventilation.

Farmakodynamik

Virker vasodilaterende på pulmonale modstandskar, primært i de bedst ventilerede lungeafsnit. Herved forbedres ventilations/perfusionsratio, og den pulmonale shunt reduceres.

Farmakokinetik

  • Nitrogenoxid diffunderer over alveole- og kapillærmembranen og elimineres hurtigt ved binding til blodets hæmoglobin, hvorved der dannes nitrosylhæmoglobin (NOHb).
  • Ved tilstedeværelsen af O2 oxideres NO til NO2, ligesom NOHb oxideres til methæmoglobin, som bl.a. nedbrydes til nitrat.
  • Halveringstid for nitrogenoxid er 3-6 sekunder.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) inhalationsgas 800 ppm 142123
2 l
23.016,35
(BEGR) inhalationsgas 800 ppm 450993
10 l
64.980,35
 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...