Cefuroxim "Stragen"

J01DC02
 
 

Anvendelsesområder

Alvorlige infektioner forårsaget af cefuroximfølsomme bakterier, fx urinvejsinfektion eller pneumoni hos penicillinallergikere. 

 

Bemærk: 

 

Kun til anvendelse på eller udlevering fra sygehus. 

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 250 mg cefuroxim (som natriumsalt). 

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1.500 mg cefuroxim (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 40 kg. 750-1.500 mg i.v. 3-4 gange i døgnet.
 • Børn < 40 kg.
  • Børn > 3 uger. 30-100 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 3-4 doser. Sædvanligvis 60 mg/kg legemsvægt/døgn til de fleste infektioner.
  • Børn < 3 uger. 30-100 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2-3 doser.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-20 ml/min.

  Nedsat nyrefunktion  

  Dosis i.v. (voksne)  

  GFR 10-20 ml/min.  

  750 mg i.v. 2 gange dgl.  

  GFR < 10 ml/min.  

  750 mg i.v. 1 gang dgl.  

  Hæmodialyse  

  750 mg i.v./i.m. efter hver dialyse  

  Peritonealdialyse  

  250 mg pr. 2 liter dialysevæske  

  CAVH eller high-flux-hæmofiltration*  

  750 mg 2 gange dgl.  

  * Ved low-flux hæmofiltration følges dosering svarende til GFR ovenfor.  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi 2-5%). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Natriumindhold:
  • 1 hætteglas med 250 mg indeholder 0,9 mmol natrium, som svarer til ca. 53 mg natriumchlorid.
  • 1 hætteglas med 1.500 mg indeholder 3,6 mmol natrium, som svarer til ca. 210 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Anæmi, Eosinofili, Neutropeni.
Forhøjede leverenzymer.
Ubehag og flebitis ved indstiksstedet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Candidiasis.
Clostridioides difficile colitis, Pseudomembranøs colitis.
Drug fever.
Erythema multiforme.
Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Interstitiel nefritis, Nyrefunktionspåvirkning.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Vasculitis.

Interaktioner

 • Probenecid hæmmer den tubulære sekretion af cefuroxim. Denne hæmning kan udnyttes terapeutisk.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge cefuroxims nefrotoksicitet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en lille øget risiko. 

Referencer: 3711, 3713

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 0,4% efter enkeltdosis, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Frekvensen af bivirkninger hos barnet er på niveau med placebo. Blodig diarré er beskrevet hos et præmaturt barn. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Cefuroxim har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
    • Staphylococcus aureus
   • Gramnegative bakterier som fx E. coli
    • Proteus spp. 
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Hæmophilus influenzae
    • Moraxella catarrhalis
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 1-1,5 timer.
 • Ca. 95% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 30-60 minutter (i.m.).
 • Se endvidere tabel 1 i Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 6-8,5. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske: 

 • Til i.v. injektion
  • 250 mg eller 1.500 mg pulver til injektionsvæske opløses i mindst 2 ml henholdsvis 15 ml sterilt vand eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
  • Injektionen gives over ca. 3 min.
 • Til i.m. injektion
  • 250 mg pulver til injektionsvæske opblandes i 1 ml sterilt vand og rystes forsigtigt for at danne en homogen suspension.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Bemærk
  • 1.500 mg pulver til injektionsvæske bør ikke gives intramuskulært.

 

Tilberedning af infusionsvæske: 

 • 1.500 mg pulver til infusionsvæske opløses i mindst 50 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion: 

 • Bør ikke blandes med andre end ovennævnte infusionsvæsker eller tilsættes andre lægemidler.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektions-/infusionsvæske:
  • Kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Cefuroximpulver til injektionsvæske, opl.  250 mgpulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1500 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 250 mg 435743
10 x 250 mg
1.122,80 1.347,90
(BEGR) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1500 mg 444892
10 stk.
418,75 83,75

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3713. Berkovitch M, Segal-Sacher J, Greenberg R et al. First trimester exposure to cefuroxime: a prospective cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2000; 50(2):161-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10930968 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

11.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...