DiTeKiPolBooster

Udgået: 24.02.2020
J07CA02
 
 

Anvendelsesområder

 • Revaccination af børn ≥ 5 år mod difteri, tetanus, kighoste og polio.
 • Bemærk:
  Vaccinen kan ikke benyttes til primær immunisering mod difteri, tetanus, kighoste og polio.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 dosis (0,5 ml) indeholder: 

 • ≥ 2 IE ~ 6,25 Lf difteritoksoid
 • 20 mikrogram pertussistoksoid
 • ≥ 20 IE ~ 6,25 Lf tetanustoksoid
 • Poliovirus D-antigen:
  • Type 1, inaktiveret 40 U
  • Type 2, inaktiveret 8 U
  • Type 3, inaktiveret 32 U.

Doseringsforslag

Børn ≥ 5 år 

 • 0,5 ml i.m.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært, gerne i musculus deltoideus.
 • ikke gives intravaskulært.

 

Beskyttelse 

 • Efter revaccination anses beskyttelsen mod difteri, tetanus og polio at vare mindst 10 år.
 • Varigheden af beskyttelse mod kighoste er endnu ikke fastslået, men formentlig varer den flere år.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Encephalopati af ukendt ætiologi inden for 7 dage efter tidligere vaccination med en pertussisholdig vaccine.
 • Børn med ikke-udredt eller fremadskridende neurologisk sygdom bør ikke vaccineres med pertussisholdig vaccine.
 • Tidligere alvorlige reaktioner på vaccinen.

Forsigtighedsregler

 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
 • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Hos personer med kompromitteret immunfunktion inkluderende patienter i immunsuppressiv behandling kan ses reduceret antistofrespons.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.
 • Det bør overvejes at undlade yderligere vaccination mod pertussis, hvis:
  • der inden for 48 timer efter vaccinationen forekommer:
   • hypotont hyporesponsivt anfald (HHE)
   • feber > 40,5°C uden anden kendt årsag
   • vedvarende, utrøstelig gråd varende ≥ 3 timer
  • der inden for 3 dage efter vaccinationen opstår:
   • krampe med eller uden feber.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber, Utilpashed.
Reaktioner på indstiksstedet.
Sjældne (0,01-0,1%) Granulomer på indstiksstedet.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Kramper.
Ikke kendt Synkope.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Vaccinen anvendes normalt kun til børn. For inaktiveret poliovaccine er der data for mere end 30.000 børn eksponeret under graviditeten, og af disse var mere end 6.000 eksponeret i 1. trimester. Ingen overhyppighed af misdannelser blev observeret. For de øvrige komponenter er der generelt utilstrækkelige data. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 3878, 4359, 4360

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Referencer: 4745

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at inducere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Difteri-, tetanus- og pertussistoksin er udvundet ved dyrkning af Corynebacterium diphtheriaeClostridium tetani og Bordetella pertussis.
 • Poliovirus type 1 (Brunhilde), type 2 (MEF-1) og type 3 (Saukett), dyrket i VERO celler.
 • Difteri-, tetanus-, pertussis- og poliokomponenterne er adsorberede til aluminiumhydroxidhydrat.
 • pH ca. 7,5.

  

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C)
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 019484
5 x 0,5 ml
Udgået 24-02-2020

Referencer

4745. Drugs and Lactation Database. Diphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccines. LaactMed. 2019; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500572/ (Lokaliseret 30. oktober 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


4359. McMillan M, Clarke M, Parrella A et al. Safety of Tetanus, Diphtheria, and Pertussis Vaccination During Pregnancy: A Systematic Review. Obstet Gynecol. 2017; 129:560-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28178054 (Lokaliseret 20. februar 2019)


4360. Harjulehto-Mervaala T, Aro T, Hiilesmaa VK et al. Oral polio vaccination during pregnancy: no increase in the occurrence of congenital malformations. Am J Epidemiol. 1993; 138:407-14, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8213746 (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

02.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. august 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...