Locoid®

Locoid Crelo, Locoid Lipid
D07AB02
 
 

Anvendelsesområder

 

Bemærk: 

 • Creme anvendes til tørre eller væskende hudpartier.
 • Salve og creme (lipid) anvendes til tørre, skorpede, skællende hudpartier.
 • Kutanemulsion anvendes til tørre eller væskende hudpartier. Behårede områder.
 • Kutanopløsning anvendes til behårede steder, specielt i hårbunden.

Dispenseringsform

Creme 0,1 %. 1 g indeholder 1 mg hydrocortison-17-butyrat.
Locoid Lipid®, creme 0,1 %. 1 g indeholder 1 mg hydrocortison-17-butyrat.
Locoid Crelo®, kutanemulsion 0,1 %. 1 g indeholder 1 mg hydrocortison-17-butyrat.
Salve 0,1 %. 1 g indeholder 1 mg hydrocortison-17-butyrat.
Kutanopløsning 0,1 %. 1 g indeholder 1 mg hydrocortison-17-butyrat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 3 måneder 

 • Appliceres i tyndt lag 1-2 gange dgl. i højst 6 uger.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt. Påsmøring bør begrænses til det mindst mulige areal, der er nødvendigt for at opnå terapeutisk effekt - særligt hos børn.

Bemærk:  

 • Hos mindre børn og spædbørn (3-23 måneder) bør behandlingsvarigheden ikke overstige 7 dage.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner, fx herpes simplex og varicella
 • Hudinfektioner forårsaget af bl.a. svampe eller bakterier, medmindre infektionen behandles samtidig.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).
 • Cremen indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nervesystemet Brændende fornemmelse i huden
Hud og subkutane væv Dermatitis  (perioral), Erytem, Kontaktdermatitis Acne, Hudatrofi, Hududslæt, Hypertrikose, Pigmentforandringer i huden, Striae, Teleangiektasi
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens
Ikke kendt hyppighed
Øjne Sløret syn*
Infektioner og parasitære sygdomme Hudinfektion
Hud og subkutane væv Hudkløe

* Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4045, 4046

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Middelstærkt virkende glukokortikoid. 

Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer: 

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption fra intakt hud er ringe. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Salve og creme 

 • Creme: Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 6 måneder.

 

Kutanemulsion og kutanopløsning 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 8 uger.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
creme 0,1%
Konservering
Andre
0,1%
Konservering
Andre
0,1%  (2care4)
Konservering
Andre
0,1%  (2care4)
Konservering
Andre
0,1%  (Paranova Danmark)
Konservering
Andre
0,1%  (Orifarm)
Konservering
Andre
0,1%  (Paranova Danmark)
Konservering
Andre
0,1%  (Nordic Prime)
Konservering
Andre
0,1%  (Nordic Prime)
Konservering
Andre
1 mg/g  (Epione)
Konservering
Andre
1 mg/g  (Epione)
Konservering
Andre
kutanemulsion 0,1%
Konservering
Andre
Antioxidanter
0,1%  (2care4)
0,1%  (Orifarm)
0,1%  (Nordic Prime)
Konservering
Andre
Antioxidanter
0,1%  (Paranova Danmark)
Konservering
Andre
Antioxidanter
kutanopløsning 0,1%
Andre
0,1%  (Paranova Danmark)
Andre
0,1%  (Nordic Prime)
Andre
salve 0,1%
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) creme 0,1% 400422
30 g
96,40 3,21
(B) creme 0,1%  (Lipid)  504502
30 g
96,85 3,23
(B) creme 0,1%  (2care4) 173700
30 g
69,90 2,33
(B) creme 0,1%  (Lipid)   (2care4) 475821
30 g
91,00 3,03
(B) creme 0,1%  (Orifarm) 527992
30 g
63,75 2,13
(B) creme 0,1%  (Lipid)   (Nordic Prime) 039747
30 g
166,35 5,55
(B) creme 0,1%  (Nordic Prime) 387192
30 g
84,90 2,83
(B) creme 0,1%  (2care4) 134370
90 g
199,45 2,22
(B) creme 0,1%  (Lipid)   (2care4) 041882
90 g
157,50 1,75
(B) creme 0,1%  (Orifarm) 535037
90 g (3 x 30)
120,50 1,34
(B) creme 0,1%  (Lipid)   (Nordic Prime) 521354
90 g (3 x 30)
145,00 1,61
(B) creme 0,1%  (Nordic Prime) 167913
90 g (3 x 30)
162,00 1,80
(B) creme 0,1% 438591
100 g
134,30 1,34
(B) creme 0,1%  (2care4) 563485
100 g
136,40 1,36
(B) creme 0,1%  (Lipid)   (2care4) 428076
100 g
186,00 1,86
(B) creme 0,1%  (Paranova Danmark) 489558
100 g
Udgået 17-04-2023
(B) creme 0,1%  (Orifarm) 370415
100 g
134,00 1,34
(B) creme 0,1%  (Paranova Danmark) 113711
100 g
Udgået 04-09-2023
(B) creme 0,1%  (2care4) 533030
120 g
341,25 2,84
(B) creme 1 mg/g  (Epione) 085945
30 g
68,70 2,29
(B) creme 1 mg/g  (Epione) 168769
30 g
90,30 3,01
(B) creme 1 mg/g  (Epione) 526561
90 g (3 x 30)
119,60 1,33
(B) salve 0,1% 140013
30 g
63,70 2,12
(B) kutanemulsion 0,1%  (Crelo)  196889
30 g
60,10 2,00
(B) kutanemulsion 0,1%  (Crelo)   (2care4) 164486
100 ml
100,00 1,00
(B) kutanemulsion 0,1%  (Crelo)   (Orifarm) 464318
100 ml
115,55 1,16
(B) kutanemulsion 0,1%  (Nordic Prime) 503226
100 g (100 ml)
143,65 1,44
(B) kutanemulsion 0,1%  (Paranova Danmark) 563040
100 g (100 ml)
Udgået 18-09-2023
(B) kutanopløsning 0,1% 380922
30 ml
57,65 1,92
(B) kutanopløsning 0,1%  (Paranova Danmark) 432631
90 ml (3 x 30)
110,30 1,23
(B) kutanopløsning 0,1%  (Nordic Prime) 460258
100 ml
127,65 1,28

Substitution

kutanopløsning 0,1%
Locoid Capilar (Parallelimport), Hydrocortison-17-butyrat, kutanopløsning 0,1% Genordn. B
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4045. Chi CC, Wang SH, Kirtschig G. Safety of Topical Corticosteroids in Pregnancy. JAMA Dermatol. 2016; 152(8):934-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366995 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4046. Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497573 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

14.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...