Natriumbikarbonat "SAD"

A02AH, B05XA02
 
 

Anvendelsesområder

Metabolisk acidose.  

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 500 mg natriumhydrogencarbonat. 1 tablet indeholder 6,0 mmol natrium.
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 84 mg natriumhydrogencarbonat svarende til 1 mmol natrium og 1 mmol hydrogencarbonat. 

Doseringsforslag

Individuelt afhængig af acidosens sværhedsgrad under samtidig kontrol af blodets syre-basestatus og serum-elektrolytter. 

 

Oralt 

 • Normalt 500 mg-2 g fire gange dgl.

 

I.v.-behandling 

 • Voksne: Initialt 2-5 mmol/kg legemsvægt som infusion over 4-8 timer.
 • Børn: Initialt 1 mmol/kg legemsvægt langsomt i.v.

 

Maksimal døgndosis 

 • Voksne: 16 g dgl.
 • Alder > 60 år: 8 g dgl.
 • Børn: 8 mmol/kg legemsvægt.

 

Bemærk: 

 • Enterotabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Enterotabletterne må ikke opslæmmes.
 • Enterotabletterne må ikke knuses.
 • Enterotabletterne kan tages med eller uden mad.

 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

 

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-45 ml/min.

  Risiko for natriumretention. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Hypernatriæmi.

Forsigtighedsregler

 • Hurtig infusion kan fremkalde lungeødem ved samtidig hjertesygdom.
 • Risiko for natriumretention ved hjerteinsufficiens.
 • Høj diurese skal opretholdes, når natriumhydrogencarbonat administreres til alkalisering af urinen. Fuld korrektion af CO2 og pH bør ikke foretages inden for de første 24 timer.
 • Da cellulær kaliumoptagelse er øget, kan hypokaliæmi fremprovokeres, eller eksisterende hypokaliæmi kan forværres.
 • Da calciums proteinbinding er forhøjet, kan hypocalcæmi fremprovokeres, eller eksisterende hypocalcæmi kan forværres.
 • Samtidig indtagelse af mælk kan medføre hypercalcæmi med risiko for aflejring af calcium i urinvejene, nyrefunktionspåvirkning og metastatiske kalkaflejringer.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende monitorering. Manglende reaktion på høje A-punktur(ABG)-værdier. Forlænget indlæggelse på grund af udvikling af metabolisk alkalose.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget sjældne (< 0,01 %)
Metabolisme og ernæring Alkalose
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi  (i perifere væv)
Metabolisme og ernæring Hypernatriæmi, Hypocalcæmi, Hypochloridæmi, Kalcifylaksi, Lactatacidose
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Sedation, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Psykiske ændringer
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem
Vaskulære sygdomme Væskeretention

Interaktioner

Anden medicin sammen med Natriumbikarbonat "SAD"

Oralt 

Som følge af øget pH kan natriumhydrogencarbonat hæmme absorptionen af flg. lægemidler, som bør tages 2 timer forskudt for natriumhydrogencarbonat:  

 • bisfosfonater
 • disulfiram
 • fluorquinoloner
 • isoniazid
 • jernpræparater
 • ketoconazol
 • tetracycliner.

 

Virkningen af pH-afhængige depotpræparater kan nedsættes, hvis de indtages i nær tilslutning til natriumhydrogencarbonat. 

 

I.v.-behandling 

 • Natriumhydrogencarbonat øger den renale udskillelse af lithium. Monitorering af S-lithium kan være nødvendigt.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Tabletter kan anvendes. 

Doping

Ingen restriktioner
For konc. til infusionsvæske, opl. gælder:

Ingen restriktioner. Dog er indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer forbudt, undtaget ved lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Natriumbikarbonat "SAD" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Natriumbikarbonat "SAD" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Påvirker HCO3-/CO2-buffer-systemet. Absorberer hurtigt H+-ioner fra det ekstracellulære rum med pH-stigning i organismen til følge. Ved denne stødpudeproces dannes CO2, som elimineres pulmonalt.
 • Overskud af natriumhydrogencarbonat, som udskilles i urinen sammen med natrium-ionen, medfører basisk urin og diuretisk effekt.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Koncentrat til infusionsvæske 

 • pH ca. 8.

  

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Koncentrat til infusionsvæske opblandes med: 

 • Isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske
 • Isotonisk glucose-infusionsvæske
 • Isotonisk natriumchlorid-glucose-infusionsvæske.  

  

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre farmaka.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
enterotabletter 500 mg, Amgros  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke opslæmmes.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
enterotabletter 500 mg 743443
100 stk
konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml 741155
10 ml amp

Foto og identifikation

Foto

Enterotabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
enterotabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

02.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...