Natriumbikarbonat "SAD"

A02AH, B05XA02
 
 

Anvendelsesområder

Metabolisk acidose.  

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 500 mg natriumhydrogencarbonat. 1 tablet indeholder 6,0 mmol natrium.
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 84 mg natriumhydrogencarbonat svarende til 1 mmol natrium og 1 mmol hydrogencarbonat. 

Doseringsforslag

Individuelt afhængig af acidosens sværhedsgrad under samtidig kontrol af blodets syre-basestatus og serum-elektrolytter. 

  

Bemærk: Enterotabletterne skal synkes hele.
 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-45 ml/min.

  Risiko for natriumretention. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Hypernatriæmi.

Forsigtighedsregler

 • Hurtig infusion kan fremkalde lungeødem ved samtidig hjertesygdom.
 • Risiko for natriumretention ved hjerteinsufficiens.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende monitorering. Manglende reaktion på høje A-punktur(ABG)-værdier. Forlænget indlæggelse på grund af udvikling af metabolisk alkalose.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Infusionsvæske: 

 • Overhydrering ved indgift af stor mængde (væske og natrium) og efterfølgende lunge- eller perifert ødem.
 • Hypernatræmi som kan blive udtalt ved samtidigt nyresvigt.
 • Overkorrektion med udvikling af metabolisk alkalose.
Meget sjældne (< 0,01%) Alkalose  (enterotabletter).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Tabletter kan anvendes. 

Farmakodynamik

Påvirker HCO3-/CO2-buffer-systemet. Absorberer hurtigt H+-ioner fra det ekstracellulære rum med pH-stigning i organismen til følge. Ved denne stødpudeproces dannes CO2, som elimineres pulmonalt. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Koncentrat til infusionsvæske 

 • pH ca. 8.

  

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Koncentrat til infusionsvæske opblandes med: 

 • Isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske
 • Isotonisk glucose-infusionsvæske
 • Isotonisk natriumchlorid-glucose-infusionsvæske.  

  

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre farmaka.

Indholdsstoffer

Natriumhydrogencarbonatenterotabletter  500 mgkonc. til infusionsvæske, opl.  1 mmol/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumedetat : konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
enterotabletter 500 mg 743443
100 stk
konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml 741155
10 ml amp

Foto og identifikation

Enterotabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
enterotabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

16.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...