Domperidon "Alternova"

A03FA03
 
 
Peristaltikfremmende, antiemetisk middel.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg domperidon (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år med legemsvægt > 35 kg 

 • 10 mg højst 3 gange dgl. før et måltid.

 

Bemærk: 

 • Må ikke anvendes til børn < 12 år eller < 35 kg
 • Bør kun anvendes kortvarigt (op til 1 uge).

 

Indtagelse: 

 • Tabletterne tages før et måltid.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.

 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år med legemsvægt > 35 kg. Dosis nedsættes til 10 mg 1-2 gange dgl. afhængigt af graden af nedsat nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C). Dosisjustering er ikke nødvendig ved let nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Fæokromocytom
 • Prolaktinom
 • Gastro-intestinal blødning, mekanisk obstruktion eller perforation
 • Kendt forlængelse af hjerteoverledningsintervallerne (især QTc), eksisterende hjerterytmeforstyrrelser eller risiko herfor pga. underliggende hjertesygdom (fx kongestiv hjerteinsufficiens) eller elektrolytforstyrrelser.
 • Samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet.
 • Samtidig behandling med potente CYP3A4-hæmmere pga. risiko for overdosering og bivirkninger.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Navneforveksling mellem Domperidon og Donepezil. Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Ekstrapyramidale gener, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Nervøsitet, Somnolens
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter, Galaktoré, Nedsat libido
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Hjertestop, Ventrikulære arytmier
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Okulogyration Restless legs syndrome  (Forværring hos patienter med Parkinsons sygdom)
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Gynækomasti

Interaktioner

Anden medicin sammen med Domperidon "Alternova"
 • Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret.
 • Potente CYP3A4-hæmmere, fx itraconazol eller erythromycin, øger plasmakoncentrationen af domperidon. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4148

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Dopamin-receptorantagonist. Inhiberer desuden kemo-receptorer i brækcenterets triggerzone og mindsker derved kvalme og opkastning. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 15 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 7-8 timer.
 • Ca. 6 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 10 mg, Alternova  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages før et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 019971
30 stk. (blister)
163,95 5,47 16,40

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  10 mg

Præg:
Dm, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,7 x 6,7
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4148. Choi JS, Han JY, Ahn HK et al. Fetal and neonatal outcomes in women taking domperidone during pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2013; 33(2), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23445139 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

13.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...