Emend®

A04AD12
 
 

Neurokinin (NK1)-receptorantagonist med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med cytostatikabehandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 80 mg eller 125 mg aprepitant. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • 125 mg 1. dag 1 time før kemoterapi
 • Derefter 80 mg om morgenen dag 2 og 3.


Bemærk: 

 • Anvendes dag 1 kun i kombination med glukokortikoid og 5-HT3-antagonist og dag 2 og 3 enten i kombination med glukokortikoid (ved cisplatin) eller alene (cyclophosphamid plus antracyclin).
 • Ved samtidig anvendelse af glukokortikoid anbefales at reducere steroiddosis med 50% pga. aprepitants hæmning af CYP3A4.
 • Se også produktresumé vedr. behandlingsregimer.
 • Kapslerne skal synkes hele.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med:
  • pimozid
  • kraftige CYP3A4-hæmmere.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Dyspepsi, Hikke, Obstipation.
Træthed.
Forhøjet ALAT.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi, Neutropeni.
Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi, Kardiovaskulære hændelser.
Tinnitus.
Conjunctivitis.
Colitis, Stomatitis.
Letargi.
Stevens-Johnsons syndrom.
Candidiasis, Infektioner.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Glucosuri.
Hyponatriæmi.
Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Gangforstyrrelser.
Eufori, Kognitiv dysfunktion, Konfusion.
Hæmaturi.
Fotosensibilitet.
Ødemer.
Ikke kendt Hypersensitivitetsreaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Angst.

Interaktioner

 • Aprepitant er moderat hæmmer af CYP3A4. Plasmakoncentrationen af pimozid øges. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig indgift af kraftige CYP3A4-hæmmere, fx clarithromycin, itraconazol og ritonavir, øger plasmakoncentrationen af aprepitant. Kombination er kontraindiceret.
 • Plasmakoncentrationen af andre oralt administrerede substanser for CYP3A4 kan øges op til ca. 3 gange under behandlingen med aprepitant. Virkningen på i.v.-administrerede CYP3A4-substanser forventes at være mindre. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig anvendelse af CYP3A4-induktorer, fx carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, rifampicin og naturlægemidler med perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af aprepitant.
 • Aprepitant nedsætter effekten af warfarin pga. induktion af warfarins omsætning i CYP2C9.
 • Effekten af oral antikonception kan være nedsat.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 2 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Bindes til NK1-receptoren i kemoreceptor-triggerzonen og nucleus tractus solitarius.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4, i mindre grad via CYP1A2 og CYP2C19 til inaktive metabolitter.
 • Terminal plasmahalveringstid 9-13 timer.

Indholdsstoffer

Aprepitanthårde kapsler  125 mg+80 mghårde kapsler  80 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 125 mg+80 mg, hårde kapsler 80 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 125 mg+80 mg, hårde kapsler 80 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) hårde kapsler 125 mg+80 mg (kan dosisdisp.) 017331
1 + 2 stk. (blister)
575,00 332,95
(A) hårde kapsler 80 mg (kan dosisdisp.) 018520
2 stk. (blister)
472,25 486,86

Substitution

hårde kapsler 125 mg+80 mg
Aprepitant "Medical Valley" Medical Valley, Aprepitant, hårde kapsler 125+80 mg
Aprepitant "Sandoz" Sandoz, Aprepitant, hårde kapsler 125+80 mg
Aprepitant "Stada" STADA Nordic, Aprepitant, hårde kapsler 125+80 mg
 
hårde kapsler 80 mg
Aprepitant "Stada" STADA Nordic, Aprepitant, hårde kapsler 80 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  125 mg+80 mg  (125 mg)

Præg:
462, 125 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød, Hvid
Mål i mm: 7 x 19
hårde kapsler 125 mg+80 mg (125 mg)
 
 
 

Hårde kapsler  125 mg+80 mg  (80 mg)

Præg:
80 mg, 461
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 18
hårde kapsler 125 mg+80 mg (80 mg)
 
 
 

Hårde kapsler  80 mg

Præg:
80 mg, 461
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 18
hårde kapsler 80 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

30.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...