Kentera

G04BD04
 
 

Antikolinergikum med virkning på urinblæren til transdermal anvendelse. 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver 3,9 mg oxybutynin over 24 timer. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 depotplaster 2 gange ugentlig. 

 

Bemærk: 

 • Plastret anbringes på et tørt hudområde, fx på abdomen eller over glutealregionen.
 • Der bør skiftes applikationssted fra gang til gang.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.
 • Plastret anbefales ikke til børn.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

 • Behandling af ældre.
 • Organisk blæreobstruktion, fx prostatahyperplasi.
 • Antikolinergika skal anvendes med forsigtighed hos patienter med autonom neuropati, kognitiv svækkelse, ved Parkinsons sygdom og ved gastro-intestinale obstruktive sygdomme på grund af risikoen for gastrisk retention.
 • Oxybutynin kan forværre symptomer på hyperthyroidisme, koronar hjertesygdom, kongestivt hjertesvigt, hjertearytmier, takykardi, hypertension og prostatahypertrofi.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Oxybutynin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Reaktioner på applikationsstedet.
Almindelige (1-10 %) Sløret syn, Synsforstyrrelser.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Somnolens.
Urinvejsinfektion.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svampeinfektioner.
Rygsmerter.
Agitation, Angst, Konfusion*.
Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1 %) Letargi.
Hukommelsesbesvær.
Delirium, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Panikangst.

* Risiko for konfusion ses hos ældre pga. den antikolinerge effekt. 

Interaktioner

 • Itraconazol og andre hæmmere af CYP3A4 kan øge plasmakoncentrationen af oxybutynin, mens CYP3A4-induktorer kan nedsætte plasmakoncentrationen.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Øger den maksimale urinblærekapacitet og volumen til første detrusorkontraktion og formindsker således pludselig vandladningstrang og hyppigheden af både inkontinensepisoder og frivillig vandladning. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 24-48 timer.
 • Efter 2. plaster opretholdes stabil plasmakoncentration i op til 96 timer.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til bl.a. N-desethyloxybutynin, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 7-8 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Absorptionsareal 39 cm2.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med overaktiv blæresyndrom, hvor behandling med orale lægemidler ikke er mulig.  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depotplastre 3,9 mg/24 timer 019571
8 stk.
485,05 17,32
(B) depotplastre 3,9 mg/24 timer 019543
24 stk.
1.421,55 16,92

Foto og identifikation

Depotplastre  3,9 mg/24 timer

Præg:
Kentera
Farve: Transparent
Mål i mm: 57 x 77
Kentera, 3,9 mg/24 timer
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

15.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...