Kentera

Udgået: 05.09.2022
G04BD04
 
 

Antikolinergikum med virkning på urinblæren til transdermal anvendelse. 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver 3,9 mg oxybutynin over 24 timer. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 depotplaster 2 gange ugentlig. 

 

Bemærk: 

 • Plastret anbringes på et tørt hudområde, fx på abdomen eller over glutealregionen.
 • Der bør skiftes applikationssted fra gang til gang.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.
 • Plastret anbefales ikke til børn.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Kontraindicerede tilstande pga. den antikolinerge effekt: 

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

Tilstande der påvirkes af den antikolinerge effekt  

Mulig risiko for at en række tilstande kan forværres pga. den antikolinerge virkning, bl.a. autonom neuropati, GI-obstruktion, glaukom, hjertesvigt, myastenia gravis, prostatahyperplasi, tyrotoksikose og vandladningsbesvær.  

 

Tandlægekontrol  

Den nedsatte spytproduktion kan øge risikoen for sygdomme i tænder og mundhule. Regelmæssig tandlægekontrol anbefales.  

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Oxybutynin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet
Almindelige (1-10 %)
Øjne Sløret syn, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Svampeinfektioner Infektion i øvre luftveje
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Konfusion* Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinretention Dysuri
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Vaskulære sygdomme Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi
Nervesystemet Hukommelsesbesvær
Psykiske forstyrrelser Delirium, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Panikangst

* Risiko for konfusion ses hos ældre pga. den antikolinerge effekt. 

Interaktioner

 • Itraconazol og andre hæmmere af CYP3A4 kan øge plasmakoncentrationen af oxybutynin, mens CYP3A4-induktorer kan nedsætte plasmakoncentrationen.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Øger den maksimale urinblærekapacitet og volumen til første detrusorkontraktion og formindsker således pludselig vandladningstrang og hyppigheden af både inkontinensepisoder og frivillig vandladning. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 24-48 timer.
 • Efter 2. plaster opretholdes stabil plasmakoncentration i op til 96 timer.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til bl.a. N-desethyloxybutynin, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 7-8 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Absorptionsareal 39 cm2.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med overaktiv blæresyndrom, hvor behandling med orale lægemidler ikke er mulig.  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

 
 

Revisionsdato

29.08.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...