Tobrex® Depot

Udgået: 17.10.2022
S01AA12
 
 

Anvendelsesområder

Øjeninfektioner forårsaget af tobramycinfølsomme bakterier. 

Dispenseringsform

Depotøjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg tobramycin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 1 år 

1 dråbe i det afficerede øje 2 gange dgl. i 6-8 dage. 

 

Alvorlige infektioner 

Voksne og børn over 1 år 

  • Første dag: 1 dråbe 4 gange dgl. i dagtimerne.
  • Derefter 1 dråbe 2 gange dgl. i dagtimerne i 5-7 dage.

Bemærk: 

  • Erfaring savnes vedr. børn under 1 år.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Der kan opstå krydsallergi over for andre aminoglykosider. Patienter, som bliver sensitiverede over for okulært tobramycin kan derfor blive overfølsomme over for andre topikale og/eller systemiske aminoglykosider.
  • Forsigtighed hos patienter med kendt eller formodet neuromuskulære sygdomme som myasthenia gravis eller Parkinsons sygdom. Aminoglykosider kan forværre muskelsvaghed på grund af deres mulige virkning på den neuromuskulære funktion.
  • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve samt Øjendråber.
  • Indeholder benzododeciniumbromid, der kan medføre øjenirritation og misfarvning af bløde kontaktlinser.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Okulær hyperæmi Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Allergisk conjunctivitis, Corneal abrasio, Keratitis, Synsforstyrrelser  (bl.a. nedsat syn, sløret syn), Øjensmerter
Immunsystemet Hypersensitivitet
Hud og subkutane væv Dermatitis
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Erythema multiforme Hududslæt

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

  • Potent, bredspektret, hurtigtvirkende baktericidt aminoglykosid. Primær effekt på bakterielle celler ved at hæmme polypeptidsamling og syntese på ribosomet.
  • Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold, se Aminoglykosider til systemisk brug.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depotøjendråber 3 mg/ml 020162
5 ml
Udgået 17-10-2022

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

07.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...