Tobrex® Depot

S01AA12
 
 

Anvendelsesområder

Øjeninfektioner forårsaget af tobramycinfølsomme bakterier. 

Dispenseringsform

Depotøjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg tobramycin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 1 år 

1 dråbe i det afficerede øje 2 gange dgl. i 6-8 dage. 

 

Alvorlige infektioner 

Voksne og børn over 1 år 

  • Første dag: 1 dråbe 4 gange dgl. i dagtimerne.
  • Derefter 1 dråbe 2 gange dgl. i dagtimerne i 5-7 dage.

Bemærk: 

  • Erfaring savnes vedr. børn under 1 år.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Der kan opstå krydsallergi over for andre aminoglykosider. Patienter, som bliver sensitiverede over for okulært tobramycin kan derfor blive overfølsomme over for andre topikale og/eller systemiske aminoglykosider.
  • Forsigtighed hos patienter med kendt eller formodet neuromuskulære sygdomme som myasthenia gravis eller Parkinsons sygdom. Aminoglykosider kan forværre muskelsvaghed på grund af deres mulige virkning på den neuromuskulære funktion.
  • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve samt Øjendråber.
  • Indeholder benzododeciniumbromid, der kan medføre øjenirritation og misfarvning af bløde kontaktlinser.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Okulær hyperæmi, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergisk conjunctivitis, Corneal abrasio, Keratitis, Synsforstyrrelser  (bl.a. nedsat syn, sløret syn), Øjensmerter.
Hypersensitivitet.
Dermatitis.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Erythema multiforme.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

  • Potent, bredspektret, hurtigtvirkende baktericidt aminoglykosid. Primær effekt på bakterielle celler ved at hæmme polypeptidsamling og syntese på ribosomet.
  • Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold, se Aminoglykosider til systemisk brug.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Tobramycindepotøjendråber  3 mg/mldepotøjendråber  3 mg/ml  (Orifarm) depotøjendråber  3 mg/ml  (2care4)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzododeciniumbromid : depotøjendråber 3 mg/ml
Borsyre  (E284) : depotøjendråber 3 mg/ml
Andre:
Mannitol : depotøjendråber 3 mg/ml
Natriumsulfat : depotøjendråber 3 mg/ml
Polysorbat 80 : depotøjendråber 3 mg/ml
Sterilt vand : depotøjendråber 3 mg/ml
Trometamol : depotøjendråber 3 mg/ml
Xanthangummi : depotøjendråber 3 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depotøjendråber 3 mg/ml 020162
5 ml
79,75
(B) depotøjendråber 3 mg/ml  (Orifarm) 402605
5 ml
73,35
(B) depotøjendråber 3 mg/ml  (2care4) 483386
5 ml
73,00

Substitution

depotøjendråber 3 mg/ml
Tobramycin "Paranova" (Parallelimport), Tobramycin, depotøjendråber 3 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

30.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...