Tobrex® Depot

S01AA12
 
 

Anvendelsesområder

Øjeninfektioner forårsaget af tobramycinfølsomme bakterier. 

Dispenseringsform

Depotøjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg tobramycin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 1 år 

1 dråbe i det afficerede øje 2 gange dgl. i 6-8 dage. 

 

Alvorlige infektioner 

Voksne og børn over 1 år 

  • Første dag: 1 dråbe 4 gange dgl. i dagtimerne.
  • Derefter 1 dråbe 2 gange dgl. i dagtimerne i 5-7 dage.

Bemærk: 

  • Erfaring savnes vedr. børn under 1 år.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Der kan opstå krydsallergi over for andre aminoglykosider. Patienter, som bliver sensitiverede over for okulært tobramycin kan derfor blive overfølsomme over for andre topikale og/eller systemiske aminoglykosider.
  • Forsigtighed hos patienter med kendt eller formodet neuromuskulære sygdomme som myasthenia gravis eller Parkinsons sygdom. Aminoglykosider kan forværre muskelsvaghed på grund af deres mulige virkning på den neuromuskulære funktion.
  • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve samt Øjendråber.
  • Indeholder benzododeciniumbromid, der kan medføre øjenirritation og misfarvning af bløde kontaktlinser.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Okulær hyperæmi, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Allergisk conjunctivitis, Corneal abrasio, Keratitis, Synsforstyrrelser  (bl.a. nedsat syn, sløret syn), Øjensmerter.
Hypersensitivitet.
Dermatitis.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Erythema multiforme.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

  • Potent, bredspektret, hurtigtvirkende baktericidt aminoglykosid. Primær effekt på bakterielle celler ved at hæmme polypeptidsamling og syntese på ribosomet.
  • Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold, se Aminoglykosider til systemisk brug.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Tobramycindepotøjendråber  3 mg/mldepotøjendråber  3 mg/ml  (Orifarm) depotøjendråber  3 mg/ml  (2care4)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzododeciniumbromid : depotøjendråber 3 mg/ml
Borsyre  (E284) : depotøjendråber 3 mg/ml
Andre:
Mannitol : depotøjendråber 3 mg/ml
Natriumsulfat : depotøjendråber 3 mg/ml
Polysorbat 80 : depotøjendråber 3 mg/ml
Sterilt vand : depotøjendråber 3 mg/ml
Trometamol : depotøjendråber 3 mg/ml
Xanthangummi : depotøjendråber 3 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depotøjendråber 3 mg/ml 020162
5 ml
79,75 15,95
(B) depotøjendråber 3 mg/ml  (Orifarm) 402605
5 ml
66,00 13,20
(B) depotøjendråber 3 mg/ml  (2care4) 483386
5 ml
84,55 16,91

Substitution

depotøjendråber 3 mg/ml
Tobramycin "Paranova" (Parallelimport), Tobramycin, depotøjendråber 3 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

30.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...