Felden®

M02AA07
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel til lokal anvendelse på hud. 

Anvendelsesområder

Lokale inflammatoriske lidelser.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Gel 0,5 %. 1 g indeholder 5 mg piroxicam. 

Doseringsforslag

Voksne. 2-5 cm påsmøres i tyndt lag 2-4 gange dgl. og masseres ind i huden svarende til det inflammerede område. Bør kun appliceres på intakt hud. 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstoffer
  • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

  • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
  • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Hyppigst forekommer reaktioner og ubehag på applikationsstedet. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener
Meget sjældne (< 0,01 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Dyspnø
Ikke kendt hyppighed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Eksem, Erytem, Fotosensibilitet, Kontaktdermatitis Hudkløe, Hududslæt, Misfarvning af huden

Bemærk at midlet kan misfarve tøj. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Bør undgås i 3. trimester på grund af teoretisk risiko for påvirkning af ductus arteriosus. Kan anvendes i 1. og 2. trimester, da plasmakoncentrationen kun er ca. 5 % i forhold til oral behandling, hvilket ikke skønnes at udgøre en risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

NSAID hæmmer prostaglandinsyntesen. 

Farmakokinetik

  • Plasmakoncentrationen efter lokal applikation er ca. 5 % af plasmakoncentrationen efter oral indgift.
  • Plasmahalveringstid ca. 50 timer.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) gel 0,5% 152348
25 g
ikke fast pris
(HF) gel 0,5% 061465
50 g
ikke fast pris
(HF) gel 0,5% 085816
112 g
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

13.03.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...