Tarceva®

L01XE03
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Ikke-småcellet lungecancer med EGFR-aktiverende mutationer.
 • Ikke-småcellet lungecancer uden EGFR-aktiverende mutationer, når anden behandling ikke er mulig.
 • Metastatisk pancreascancer i kombination med gemcitabin.

 

Erlotinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 100 mg eller 150 mg erlotinib (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Ikke-småcellet lungecancer 

Voksne. 150 mg dgl. mindst 1 time før eller 2 timer efter fødeindtagelse. 


Pancreascancer 

Voksne. 100 mg dgl. mindst 1 time før eller 2 timer efter fødeindtagelse. 


Bemærk. Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved parenkymatøs lungesygdom. Erlotinib bør seponeres, hvis der udvikles interstitiel lungesygdom.
 • Rygestop skal tilrådes, da plasmakoncentrationen er væsentligt nedsat hos rygere.

Bivirkninger

Hududslæt (75 %) og diarré (54 %) er de mest almindelige bivirkninger.
Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Dyspnø, Hoste.
Depression, Hovedpine, Neuropati, Rigiditet.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Infektioner.
Conjunctivitis, Keratoconjunctivitis sicca.
Almindelige (1-10%) Gastro-intestinal blødning.
Epistaxis.
Acne, Folliculitis, Hudfissurer, Negleforandringer.
Nyrefunktionspåvirkning.
Keratitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal perforation.
Interstitiel lungesygdom.
Nefritis.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverinsufficiens.
Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Meget sjældne (< 0,01%) Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Corneal ulceration, Corneaperforation, Uveitis.

Interaktioner

 • Erlotinib metaboliseres af CYP3A4, CYP1A2 og CYP1A1. Forsigtighed bør derfor udvises ved samtidig anvendelse af potente hæmmere og induktorer af disse CYP- enzymer, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Phenytoin, rifabutin og naturlægemidler med perikon kan nedsætte plasmakoncentrationen af erlotinib.
 • Rygning nedsætter plasmakoncentrationen af erlotinib, formentlig pga. CYP1A2-induktion.
 • Biotilgængeligheden reduceres muligvis af syrehæmmere.
 • Patienter i AK-behandling bør kontrolleres hyppigt med INR.
 • Kombination af erlotinib og statin øger risikoen for statininduceret myopati, inkl. rhabdomyolyse.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2789, 692, 2955, 4270, 4267, 4388, 691, 2790, 4269, 4268, 2954, 4264

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer tyrosinkinasedomænet af den humane epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR/HER-1).

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%. Øges ved samtidig fødeindtagelse.
 • Steady state efter 7-8 dage.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via cytokrom-enzymer.
 • Hovedmetabolitterne er farmakologisk aktive og udskilles med fæces.
 • Plasmahalveringstid ca. 36 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 25 mg 022045
30 stk (blister)
4.518,10
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 022191
30 stk (blister)
15.790,05
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg 022205
30 stk (blister)
18.505,40

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
T, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
T, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,9 x 8,9
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
T, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,5 x 10,5
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...