Bumetanid "Orifarm"

C03CA02
 
 

Loop-diuretikum ( diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"). 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg (delekærv) bumetanid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 0,5-1 mg dgl. evt. stigende til 2 mg 2-3 gange dgl.

 

Bemærk 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Ved nyreinsufficiens kan højere doser være nødvendige for at opnå den ønskede diurese. 

  Kontraindiceret ved vedvarende anuri. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for loop-diuretika pga. risiko for krydsallergi
 • Alvorlig elektrolytmangel
 • Anurisk nyreinsufficiens
 • Hepatisk encefalopati inkl. koma.

Forsigtighedsregler

 • Hypotension
 • Potentiel obstruktion af urinvejene
 • Forhøjet P-urat eller P-kreatinin
 • Elektrolyt- og væskeubalance kan forekomme, og P-kalium bør kontrolleres regelmæssigt.
 • Regelmæssig monitorering af urin og blodsukker ved diabetes og mistanke om latent diabetes.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme.
Smerter, Svimmelhed, Træthed.
Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Muskelkramper, Myalgi.
Hovedpine.
Vandladningsbesvær.
Ortostatisk hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Høreforstyrrelser.
Forhøjet serum-urat.
Dehydrering.
Nyresvigt.
Dyspnø.
Fotosensibilitet.
Hypotension, Perifere ødemer, Synkope.

Interaktioner

 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes pga. induceret renalt kaliumtab.
 • Samtidig brug af bumetanid og klasse III antiarytmika kan øge risikoen for elektrolytforstyrrelser og efterfølgende kardiotoksicitet (QT-forlængelse, torsades de pointes, hjertestop).
 • Risiko for hypokaliæmi øges med glukokortikoider pga. synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Probenecid nedsætter den diuretiske virkning af bumetanid.
 • Bumetanid kan forstærke den ototoksiske effekt af aminoglykosider.
 • Forstærke virkningen af antihypertensive midler inkl. diuretika og lægemidler som fremkalder ortostatisk hypotension, fx. tricycliske antidepressiva.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med syrepumpehæmmere pga. risiko for hypomagnesiæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Mulige alternativer, se Diuretika

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Injektion: Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps). 

 

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Hæmmer reabsorptionsmekanismen af salte i det tykke opadstigende ben i Henle's slynge samt i nyrernes proksimale tubuli. Udøver herved en diuretisk og natriuretisk virkning.
 • Oral administration. Virkningen indtræder efter ca. 0,5 timer og er maksimal efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 4-6 timer.
 • Intravenøs administration. Virkningen indtræder inden for 5 minutter. Virkningsvarighed 2 timer.

 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 80-95%.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 157984
100 stk. (blister)
615,50 3,08

Substitution

tabletter 2 mg
Burinex Karo Pharma, Bumetanid, tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
BMT, 2
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

25.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...