Rhesonativ®

Udgået: 18.09.2023
J06BB01
 
 

Humant immunglobulin indeholdende anti-D. Fremstillet ved alkoholfraktionering af plasma fra aktivt RhD-immuniserede voksne. 

Virusinaktiveret ved solvent-detergent-behandling. 

Anvendelsesområder

 • Profylaktisk mod RhD-immunisering.
 • Antenatalt eller postpartum som led i  planlagt svangreprofylakse eller ved komplikationer/procedurer i graviditeten. Se beskrivelse i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen 2013 (s. 111-114). 
 • Behandling mhp. at forebygge immunisering kan overvejes til RhD-negative patienter efter transfusion af RhD-positiv blodkomponent. Se beskrivelse i afsnittet, Anti-D immunglobulin (specifikke human immunglobuliner).

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder humant immunglobulin svarende til mindst 125 mikrogram (svarende til 625 IE) IgG anti-D. 

Doseringsforslag

Præpartum 

 • Planlagt. 250 mikrogram i.m. i 28.-30. graviditetsuge.
  • Bemærk:
   • Ved behov for profylakse efter 30. graviditetsuge bør dosis alligevel gives hurtigst muligt.
 • Ved komplikationer.
  • 8.-19. graviditetsuge. 125 mikrogram i.m. inden for 72 timer.
  • ≥ 20. graviditetsuge. 250 mikrogram i.m. inden for 72 timer.
 • Bemærk:
  • Hvis profylakse ikke er blevet givet inden for 72 timer, bør dosis alligevel administreres hurtigt muligt.
  • Ikke indiceret til brug før 8. graviditetsuge.


Postpartum 

 • 250 mikrogram i.m. snarest muligt efter fødslen (helst inden 48 timer, ikke senere end 72 timer).


Transfusion af RhD-positive erytrocytter til RhD-negativ recipient 

 • 20 mikrogram pr. 2 ml transfunderet erytrocytsuspension.
 • 20 mikrogram pr. 1 ml transfunderede pakkede erytrocytter i trombocytkoncentrat eller plasmaportion.

Kontraindikationer

Profylaksen skal ikke gives til RhD-negative personer, som har immunt anti-D. 

Forsigtighedsregler

 • Adrenalininjektionsvæske 0,1 % skal være parat i tilfælde af anafylaktisk shock. IgA-mangel.
 • Administration af immunglobulin kan i en periode på mindst 6 uger og op til 3 måneder påvirke virkningen af levende svækkede virusvacciner som mæslinger, røde hunde, fåresyge og varicella.
  Efter administration af dette produkt bør der være et interval på 3 måneder før vaccination med levende svækkede virusvacciner. I tilfælde af mæslinger kan denne påvirkning vare i op til 1 år.
  Derfor bør patienter, der modtager mæslingevaccine, have kontrolleret deres antistofstatus.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning, Utilpashed
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Urticaria
Luftveje, thorax og mediastinum Ubehag i brystet

Ved anvendelse af immunglobulin 10 % intravenøst er i sjældne tilfælde set aseptisk meningitissyndrom, tromboemboliske komplikationer og akut nyresvigt. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Dette lægemiddel er specifikt beregnet til brug under graviditet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (6 måneders karantæne efter afsluttet graviditet, øvrige 4 måneders karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Rhesonativ® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Rhesonativ® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Anti-D-immunglobulin indeholder specifikke antistoffer (IgG) mod det humane erytrocytantigen RhD.
 • Anti-D-immunglobulin hæmmer immunisering mod RhD efter eksposition for humane RhD-positive erytrocytter. Mekanismen kendes ikke.

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 3-4 uger. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed
 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 1 måned ved temperaturer under 25 ºC. Må ikke genplaceres i køleskab. Ikke anvendt injektionsvæske kasseres efter 1 måned.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 625 IE/ml
Rhesonativ
588095
1 ml
Udgået 18-09-2023
(B) injektionsvæske, opl. 625 IE/ml
Rhesonativ
063818
2 ml
Udgået 18-09-2023

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

08.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...