Rhesonativ®

J06BB01
 
 

Humant immunglobulin indeholdende anti-D. Fremstillet ved alkoholfraktionering af plasma fra aktivt RhD-immuniserede voksne. 

Virusinaktiveret ved solvent-detergent-behandling. 

Anvendelsesområder

 • Profylaktisk mod RhD-immunisering.
 • Antenatalt eller postpartum som led i  planlagt svangreprofylakse eller ved komplikationer/procedurer i graviditeten. Se beskrivelse i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen 2013 (s. 111-114). 
 • Behandling mhp. at forebygge immunisering kan overvejes til RhD-negative patienter efter transfusion af RhD-positiv blodkomponent. Se beskrivelse i afsnittet, Anti-D immunglobulin (specifikke human immunglobuliner).

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder humant immunglobulin svarende til mindst 125 mikrogram (svarende til 625 IE) IgG anti-D. 

Doseringsforslag

Præpartum 

 • Planlagt. 250 mikrogram i.m. i 28.-30. graviditetsuge.
  • Bemærk:
   • Ved behov for profylakse efter 30. graviditetsuge bør dosis alligevel gives hurtigst muligt.
 • Ved komplikationer.
  • 8.-19. graviditetsuge. 125 mikrogram i.m. inden for 72 timer.
  • ≥ 20. graviditetsuge. 250 mikrogram i.m. inden for 72 timer.
 • Bemærk:
  • Hvis profylakse ikke er blevet givet inden for 72 timer, bør dosis alligevel administreres hurtigt muligt.
  • Ikke indiceret til brug før 8. graviditetsuge.


Postpartum 

 • 250 mikrogram i.m. snarest muligt efter fødslen (helst inden 48 timer, ikke senere end 72 timer).


Transfusion af RhD-positive erytrocytter til RhD-negativ recipient 

 • 20 mikrogram pr. 2 ml transfunderet erytrocytsuspension.
 • 20 mikrogram pr. 1 ml transfunderede pakkede erytrocytter i trombocytkoncentrat eller plasmaportion.

Kontraindikationer

Profylaksen skal ikke gives til RhD-negative personer, som har immunt anti-D. 

Forsigtighedsregler

 • Adrenalininjektionsvæske 0,1% skal være parat i tilfælde af anafylaktisk shock. IgA-mangel.
 • Administration af immunglobulin kan i en periode på mindst 6 uger og op til 3 måneder påvirke virkningen af levende svækkede virusvacciner som mæslinger, røde hunde, fåresyge og varicella.
  Efter administration af dette produkt bør der være et interval på 3 måneder før vaccination med levende svækkede virusvacciner. I tilfælde af mæslinger kan denne påvirkning vare i op til 1 år.
  Derfor bør patienter, der modtager mæslingevaccine, have kontrolleret deres antistofstatus.

Bivirkninger

Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Artralgi.
Dyspnø.
Erytem.
Hypotension.

Ved anvendelse af immunglobulin 10% intravenøst er i sjældne tilfælde set aseptisk meningitissyndrom, tromboemboliske komplikationer og akut nyresvigt. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Dette lægemiddel er specifikt beregnet til brug under graviditet. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (6 måneders karantæne efter afsluttet graviditet, øvrige 4 måneders karantæne).

Farmakodynamik

 • Anti-D-immunglobulin indeholder specifikke antistoffer (IgG) mod det humane erytrocytantigen RhD.
 • Anti-D-immunglobulin hæmmer immunisering mod RhD efter eksposition for humane RhD-positive erytrocytter. Mekanismen kendes ikke.

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 3-4 uger. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 625 IE/ml 588095
1 ml
277,75
(B) injektionsvæske, opl. 625 IE/ml 063818
2 ml
714,90

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...