Byetta

A10BJ01
 
 

Antidiabetikum til behandling af diabetes mellitus type 2. GLP-1-receptoragonist

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • I kombination med basal insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med stofferne alene sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med basal insulin og metformin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med stofferne alene sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med metformin og sulfonylurinstoffer og/eller glitazoner, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med stofferne alene sammen med kostregulering, motion og vægttab 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i pen. 1 dosis indeholder 5 mikrogram eller 10 mikrogram exenatid. 

Doseringsforslag

Voksne. 

 • Initialt 5 mikrogram s.c. 2 gange dgl. i mindst 1 måned.
 • Derefter kan dosis øges til 10 mikrogram 2 gange dgl.
 • Indgives inden for 1 time før 2 hovedmåltider med mindst 6 timers mellemrum.

Bemærk: 

 • Forsigtighed ved dosisøgning fra 5 mikrogram til 10 mikrogram hos ældre > 70 år.
 • Meget begrænset erfaring vedr. ældre > 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-50 ml/min.

  Forsigtighed ved dosisøgning fra 5 til 10 mikrogram.  

  Bør ikke anvendes ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

 

 

 

Kontraindikationer

 • Type-1 diabetes mellitus
 • Diabetisk ketoacidose.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved alvorlig gastro-intestinal sygdom.
 • Til patienter i sulfonylurinstofbehandling bør dosis af sulfonylurinstof reduceres pga. risiko for hypoglykæmi.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal exenatid seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Ved hurtigt vægttab (fx > 1,5 kg/uge) bør der monitoreres for tegn og symptomer på galdesten.

Bivirkninger

  

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hypoglykæmi*.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Obstipation.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Nervøsitet.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Dehydrering.
Somnolens.
Nyrefunktionspåvirkning.
Alopeci.
Sjældne (0,01-0,1 %) Tarmobstruktion.
Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Trombocytopeni***.
Pancreatitis.
Angioødem.
Forhøjet INR**.

* Set i kombination med sulfonylurinstof med eller uden metformin. 

** Set i kombination med warfarin. 

*** Lægemiddelinduceret tromcocytopeni (DITP) med exenatid-afhængig produktion af antistoffer mod trombocytter. 

 • Udvikling af exenatidantistoffer kan forekomme.
 • Behandling med exenatid har været associeret til en øget risiko for pancreatitis, men om denne risiko er reel, er aktuelt uafklaret.

Interaktioner

 • Exenatid hæmmer ventrikeltømningen, hvorfor det anbefales, at man så vidt muligt undgår behandling med oralt indgivne lægemidler, der er følsomme for nedbrydning i ventriklen 1 time før og 4 timer efter administration af exenatid, eller hvor tærskelværdi har betydning.
 • Ved samtidig brug af warfarin eller andre vitamin K-antagonister er der risiko for øget INR, som derfor bør monitoreres omhyggeligt ved initiering og dosisøgning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • GLP-1-receptoragonist.
 • Stimulerer den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Hæmmer glucagonsekretionen.
 • Forsinker ventrikeltømningen.
 • Nedsætter legemsvægt.
 • Maksimal virkning efter ca. 3 timer. Virkningsvarighed ca. 5 timer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid 2,4 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Penne, som ikke er i brug, skal opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
 • Penne, som er i brug, kan opbevares ved stuetemperatur (højst 25°C)  i op til 30 dage.
 • De må dog ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar eller farvet.

Indholdsstoffer

Exenatidinjektionsvæske, opl. i pen  5 mikrograminjektionsvæske, opl. i pen  10 mikrogram

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, opl. i pen 5 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 10 mikrogram
Andre:
Eddikesyre : injektionsvæske, opl. i pen 5 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 10 mikrogram
Mannitol : injektionsvæske, opl. i pen 5 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 10 mikrogram
Natriumacetat : injektionsvæske, opl. i pen 5 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 10 mikrogram
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 5 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 10 mikrogram

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med diabetes mellitus type 2:
 

 • der ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med metformin i kombination med andre antidiabetika med generelt tilskud

eller 

 • for hvem supplerende behandling med andre antidiabetika med generelt tilskud efter lægens samlede vurdering af patienten ikke anses for hensigtsmæssig.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i pen 5 mikrogram 085171
60 doser
1.028,40 51,42
(B) injektionsvæske, opl. i pen 10 mikrogram 100524
60 doser (Orifarm)
1.026,90 25,67
(B) injektionsvæske, opl. i pen 10 mikrogram 439680
60 doser
1.028,40 25,71

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  5 mikrogram

Farve: Mørkegul
Mål i mm: 157 x 19
Byetta® 5 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Byetta® 5 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  10 mikrogram

Farve: Gul
Mål i mm: 157 x 19
Byetta® 10 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Byetta® 10 mikg/dosis
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

04.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...