Byetta

Udgået: 26.06.2023
A10BJ01
 
 

Antidiabetikum til behandling af diabetes mellitus type 2. GLP-1-receptoragonist

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • I kombination med basal insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med stofferne alene sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med basal insulin og metformin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med stofferne alene sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med metformin og sulfonylurinstoffer og/eller glitazoner, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med stofferne alene sammen med kostregulering, motion og vægttab 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i pen. 1 dosis indeholder 10 mikrogram exenatid. 

Doseringsforslag

Voksne. 

 • Initialt 5 mikrogram s.c. 2 gange dgl. i mindst 1 måned.
 • Derefter kan dosis øges til 10 mikrogram 2 gange dgl.
 • Indgives inden for 1 time før 2 hovedmåltider med mindst 6 timers mellemrum.

Bemærk: 

 • Forsigtighed ved dosisøgning fra 5 mikrogram til 10 mikrogram hos ældre > 70 år.
 • Meget begrænset erfaring vedr. ældre > 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 30-50 ml/min.

  Forsigtighed ved dosisøgning fra 5 til 10 mikrogram pga. risiko for gastro-intestinale bivirkninger og forværring af allerede nedsat nyrefunktion. 

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

 

 

Kontraindikationer

 • Type-1 diabetes mellitus
 • Diabetisk ketoacidose.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved alvorlig gastro-intestinal sygdom.
 • Til patienter i sulfonylurinstofbehandling bør dosis af sulfonylurinstof reduceres pga. risiko for hypoglykæmi.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal exenatid seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Ved hurtigt vægttab (fx > 1,5 kg/uge) bør der monitoreres for tegn og symptomer på galdesten.

Bivirkninger

  

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi*
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser, Ændring i tarmmotilitet
Lever og galdeveje Cholecystitis
Immunsystemet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Alopeci
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Tarmobstruktion
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni***
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Forhøjet INR**
Hud og subkutane væv Makulopapuløst hududslæt

* Set i kombination med sulfonylurinstof med eller uden metformin. 

** Set i kombination med warfarin. 

*** Lægemiddelinduceret tromcocytopeni (DITP) med exenatid-afhængig produktion af antistoffer mod trombocytter. 

 • Udvikling af exenatidantistoffer kan forekomme.
 • Behandling med exenatid har været associeret til en øget risiko for pancreatitis, men om denne risiko er reel, er aktuelt uafklaret.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Byetta
 • Exenatid hæmmer ventrikeltømningen, hvorfor det anbefales, at man så vidt muligt undgår behandling med oralt indgivne lægemidler, der er følsomme for nedbrydning i ventriklen 1 time før og 4 timer efter administration af exenatid, eller hvor tærskelværdi har betydning.
 • Ved samtidig brug af warfarin eller andre vitamin K-antagonister er der risiko for øget INR, som derfor bør monitoreres omhyggeligt ved initiering og dosisøgning.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • GLP-1-receptoragonist.
 • Stimulerer den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Hæmmer glucagonsekretionen.
 • Forsinker ventrikeltømningen.
 • Nedsætter legemsvægt.
 • Maksimal virkning efter ca. 3 timer. Virkningsvarighed ca. 5 timer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid 2,4 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Penne, som ikke er i brug, skal opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
 • Penne, som er i brug, kan opbevares ved stuetemperatur (højst 25°C)  i op til 30 dage.
 • De må dog ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar eller farvet.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med diabetes mellitus type 2:
 

 • der ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med metformin i kombination med andre antidiabetika med generelt tilskud

eller 

 • for hvem supplerende behandling med andre antidiabetika med generelt tilskud efter lægens samlede vurdering af patienten ikke anses for hensigtsmæssig.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i pen 10 mikrogram 100524
60 doser (Orifarm)
Udgået 26-06-2023

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i pen  10 mikrogram

Farve: Gul
Mål i mm: 157 x 19
Byetta® 10 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Byetta® 10 mikg/dosis
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...