Hypoloc®

C07AB12
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning, men med NO-medieret vasodilaterende effekt. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (krydskærv) nebivolol (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

Hypertension 

 • Sædvanligvis 5 mg dgl.
 • Ældre > 65 år: initialt 2,5 mg dgl. Dosis kan øges til 5 mg dgl.

 

Hjerteinsufficiens 

 • Initialt 1,25 mg dgl. Herefter øges dosis over uger-måneder til højst 10 mg dgl.
 • Nebivolol må først adderes til gængs standardterapi, efter at ødemer og evt. lungestase er svundet.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-45 ml/min.

  Hypertension: Voksne. Initialt 2,5 mg dgl. Dosis kan øges til 5 mg dgl. 

  Bør ikke anvendes ved GFR < 30 ml/min pga. manglende erfaring. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær astma og KOL
 • Syg sinus-syndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Kardiogent shock
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller lavt blodtryk
 • Svære perifere kredsløbsforstyrrelser
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Metabolisk acidose.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Alder > 75 år
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Claudicatio intermittens
 • Hjerteinsufficiens
 • Prinzmetals angina
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Stor forsigtighed ved Raynauds.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Dyspnø.
Hovedpine, Paræstesier.
Svimmelhed, Træthed.
Ødemer.
Diarré, Kvalme, Obstipation.
Ikke almindelige (0,1-1%) AV-blok, Bradykardi, Hjerteinsufficiens.
Bronkospasme.
Claudicatio intermittens, Hypotension.
Depression.
Impotens.
Synsforstyrrelser  (nedsat syn).
Sjældne (0,01-0,1%) Angioødem, Forværring af psoriasis.
Synkope.

Interaktioner

 • Ved samtidig behandling med verapamil, lidocain og andre antiarytmika øges tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Fluoxetin og paroxetin reducerer omsætningen af nebivolol på grund af hæmning af CYP2D6.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx clonidin, methyldopa og moxonidin, kan forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Ved samtidig behandling med clonidin bør clonidin først seponeres flere dage efter seponering af β-blokkeren på grund af risiko for en reaktiv hypertension.
 • Samtidig behandling med ergotaminpræparater kan medføre kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer hjertefrekvens og kontraktilitet. Har desuden vasodilaterende virkning og reducerer derfor i mindre grad hjertets minutvolumen i hvile.
 • Virkningsvarighed >24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 96% (langsomme omsættere) og 12% (hurtige omsættere).
 • Metaboliseres via CYP2D6 til delvis aktive hydroxymetabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer (hurtige omsættere) og 30-50 timer (langsomme omsættere).
 • < 0,5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 023454
100 stk. (blister)
120,70 1,21

Substitution

tabletter 5 mg
Nebicare (Parallelimport), Nebivolol, tabletter 5 mg
Nebivolol "Krka" KRKA, Nebivolol, tabletter 5 mg
Nebivolol "Orion" Orion Pharma, Nebivolol, tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

21.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...