Nocutil

H01BA02
 
 
Syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,1 mg eller 0,2 mg desmopressinacetat. 

Doseringsforslag

Diabetes insipidus

Voksne og børn. Initialt 0,1 mg 3 gange dgl. Vedligeholdelsesdosis 0,1-0,2 mg 3 gange dgl. Dosisøgning afhængig af respons.  

 

Enuresis nocturna

Voksne og børn > 5 år. Individuelt. Sædvanligvis 0,2 mg før sengetid. Dosis kan øges til 0,4 mg.  

 • Fremrykning af doseringstidspunkt til 1-2 timer før sengetid kan forsøges ved manglende effekt.
 • Væskeindtaget skal begrænses til mindst muligt i perioden 1 time før til 8 timer efter administration.
 • Spontan helbredelse er mulig. Derfor anbefales behandlingspause hver tredje måned.

 

Nykturi

 • Voksne < 65 år. Initialt 0,1 mg ved sengetid. Dosis kan øges til 0,2 mg og derefter 0,4 mg med 1 uges interval mellem hver dosisøgning.
 • Ældre > 65 år. Behandling med desmopressin kan generelt ikke anbefales til ældre over 65 år. Skønnes behandling til ældre over 65 år nødvendig, er højst anbefalede dosis 25 mikrogram/dag for kvinder og 50 mikrogram/dag for mænd.

 

Bemærk: 

 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Ved manglende effekt efter 4 ugers behandling med dosisøgning bør behandlingen seponeres.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-50 ml/min.

  AUC og halveringstiden øges med øget sværhedsgrad af nedsat nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Habituel og psykogen polydipsi
 • Hjerteinsufficiens og andre tilstande, der kræver behandling med diuretika
 • Hyponatriæmi eller disposition til hyponatriæmi
 • Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH).

Forsigtighedsregler

 • Behandling af enuresis noctuma og nykturi med desmopressin uden samtidig begrænsning i væskeindtagelsen kan føre til væskeretention, ødemer og hyponatriæmi. Væskeindtaget skal minimeres fra 1 time før og til 8 timer efter administration.
 • Der er øget risiko for hyponatriæmi hos ældre. Hvis ældre sættes i behandling, kontrolleres serum-natrium før behandlingsstart, i løbet af den første uges behandling, efter 1 måned og i øvrigt derefter ved dosisøgning samt efter klinisk skøn. Vægten følges tæt.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Hyponatriæmi.
Blære- og urinvejssymptomer.
Hypertension, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Synsforstyrrelser.
Hypokaliæmi.
Muskelkramper.
Paræstesier.
Somnolens.
Dyspnø.
Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Konfusion.
 • Anafylaktisk reaktion, kramper og koma er set med ukendt hyppighed.
 • Kraftesløshed, dehydrering og hypernatriæmi er set med ukendt hyppighed hos patienter med diabetes insipidus.
 • Hyppighederne af ovenstående bivirkninger gælder anvendelse til voksne. Visse bivirkninger er kun set hos børn: Aggressivitet og angst er set som ikke-almindelig og sjældne bivirkninger og depression og hallucinationer er set med ukendt hyppighed. Ellers ses de fleste af de nævnte bivirkninger mindre hyppigt hos børn.
 • Ved nasal applikation ses desuden almindeligvis nasal tilstopning, rhinitis og epistaxis.

Interaktioner

Der bør tages forholdsregler for at undgå hyponatriæmi - restriktion af væskeindtag og tæt monitorering af serum-natrium - hvis der samtidig indtages lægemidler, der kan inducere SIADH, fx: 

  

Samtidig behandling med loperamid kan føre til en tredobling af plasmakoncentrationen af desmopressin. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Behandling under graviditet bør foregå på baggrund af en individuel vurdering på specialistniveau.  

Referencer: 3711, 4427, 5324

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Absorberes ikke. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af desmopressin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Behandling: Symptomatisk. Brug af vasopressin-receptorantagonisten tolvaptan som antidot kan forsøges. 

Farmakodynamik

Vandreabsorptionen i nyrernes samlerør reguleres af det antidiuretiske hormon ADH (vasopressin). Desmopressin er en syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt. 

Forventet virkningsvarighed 6-8 timer (oralt) og 8-12 timer (intranasalt). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 0,1 % (oralt), 0,25 % (sublingualt) og ca. 3-5 % (intranasalt).
 • Gastro-intestinal absorption nedsættes med 40 % ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer (oralt) og 1 time (intranasalt).

Indholdsstoffer

Desmopressintabletter  0,1 mgtabletter  0,2 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 0,1 mg, tabletter 0,2 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 0,1 mg (kan dosisdisp.) 060860
30 stk.
150,00 5,00 20,00
(B) tabletter 0,1 mg (kan dosisdisp.) 060869
90 stk.
397,45 4,42 17,66
(B) tabletter 0,2 mg (kan dosisdisp.) 060878
30 stk.
281,80 9,39 18,79
(B) tabletter 0,2 mg (kan dosisdisp.) 060887
90 stk.
806,35 8,96 17,92

Substitution

tabletter 0,1 mg
Desmopressin "Teva" TEVA, Desmopressin, tabletter 0,1 mg
 
tabletter 0,2 mg
Desmopressin "Teva" TEVA, Desmopressin, tabletter 0,2 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  0,1 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 0,1 mg
 
 
 

Tabletter  0,2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 0,2 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


5324. Ryoyu Takeda, Masashi Demura, Yoshihisa Sugimura et al. Pregnancy-associated diabetes insipidus in Japan-a review based on quoting from the literatures reported during the period from 1982 to 2019. Endocr J. 2021; 68(4):375-85, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33775975/ (Lokaliseret 10. august 2021)


4427. Chanson P, Salenave S. Diabetes insipidus and pregnancy. Ann Endocrinol (Paris). 2016; 77:135-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27172867 (Lokaliseret 24. april 2019)

 
 

Revisionsdato

22.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...