Acikure®

Udgået: 23.09.2019
A02BA02
 
 
Ventrikelsekretionshæmmende middel. Antihistaminikum med blokerende virkning på H2-receptorer.

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg (delekærv) eller 300 mg (delekærv) ranitidin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Ulcussygdom 

 • Voksne og børn > 12 år. 300 mg i døgnet, enten som 150 mg morgen og ved sengetid, eller som 300 mg ved sengetid. Behandlingsvarighed 4 uger, men forlænges, hvis symptomfrihed ikke er opnået, eller såret ikke er helet. Den terapeutiske gevinst kan øges ved fordobling af dosis til 300 mg 2 gange dgl. i 4 uger.
 • Børn 3-11 år > 30 kg. 2 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl. i 4 uger. Ved udebleven effekt kan dosis fordobles. Døgndosis bør ikke overstige 300 mg. Dosering til børn må kun ske efter lægens anvisning. Der er begrænset erfaring med behandling af børn.

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne. Efter behov ved symptomer, højst 300 mg i døgnet. Længerevarende behandling er ofte nødvendig.
  Ved profylaktisk langtidsbehandling af ulcussygdom kan dosis reduceres, sædvanligvis til 150 mg ved sengetid.

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 300 mg ved sengetid i 12 dage i kombination med antibiotika.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-50 ml/min:

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Risiko for antikolinerg belastning 

Ranitidin er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018.  

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverpåvirkning.
Bronkospasme.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis, Pancreatitis.
AV-blok, Bradykardi, Vasculitis.
Knoglemarvsdepression.
Gynækomasti.
Artralgi.
Bevægeforstyrrelser, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Svimmelhed.
Alopeci, Erythema multiforme.
Anafylaktisk reaktion.
Impotens, Interstitiel nefritis.
Sløret syn.
Ikke kendt Dyspnø.

Interaktioner

 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol og atazanavir, kan ændres.
 • Ranitidin kan nedsætte virkningen af fosamprenavir og glibenclamid.
 • Ranitidin kan øge virkningen af phenytoin og triazolam.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for over 2.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Referencer: 3711, 4146

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 5%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Selektiv, hurtigt virkende histamin H2-receptorantagonist, der blokerer histaminreceptorerne på parietalcellerne. Blokeringen medfører reduktion i mavesyresekretionen både mht. volumen og til syre- og pepsinindhold. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres kun i ringe grad.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • 60-70% udskilles uomdannet gennem nyrerne (>90% ved i.v.)
 • Oral administration. Biotilgængelighed 50-70%. Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) filmovertrukne tabletter 150 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 579196
20 stk. (blister)
Udgået 23-09-2019
(HF) filmovertrukne tabletter 150 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 098791
60 stk. (blister)
Udgået 23-09-2019
(HF) filmovertrukne tabletter 300 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 594990
10 stk. (blister)
Udgået 23-09-2019
(HF) filmovertrukne tabletter 300 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 547202
30 stk. (blister)
Udgået 23-09-2019

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
RAN, 150
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
RAN 300
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 16
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4146. Matok I, Gorodischer R, Koren G et al. The safety of H(2)-blockers use during pregnancy. J Clin Pharmacol. 2010; 50(1):81-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19789371 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

30.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. februar 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...