Brentan® mundhulegel

A01AB09
 
 

Svampemiddel til lokal anvendelse ved candidiasis. 

Anvendelsesområder

Oral og øsofageal infektion forårsaget af miconazolfølsomme svampe.

Dispenseringsform

Mundhulegel. 1 g indeholder 20 mg miconazol (1 ml svarer til 24,8 mg miconazol). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 2 år. ½ måleske (2,5 ml) 4 gange dgl. efter et måltid
 • Børn 4-24 mdr. ¼ måleske mundhulegel (1,25 ml) 4 gange dgl. efter et måltid.
  Mundhulegelen fordeles i mundhulen og holdes der så længe som muligt, før den synkes. Stor påpasselighed ved applikation hos små børn for at undgå, at gelen tilstopper luftvejene.
 • Protesebærere. 62,5 mg (½ måleske mundhulegel) 4 gange dgl. appliceres på protesens slimhindeside efter grundig rengøring af protesen. Protesen sættes straks på plads i munden, og overskydende mundhulegel holdes i munden så længe som muligt, før den synkes. Tandprotesen rengøres mellem hver applikation og anvendes, om muligt, ikke om natten.

 

Bemærk: 

 • Det er vigtigt, at patienten instrueres i at doseringsanvisningen følges.
 • Behandling af kronisk infektion bør strække sig over 4-6 uger.
 • Der kan være behov for at forlænge/gentage behandlingen.
 • Ved manglende behandlingssucces skal azol-resistens eller infektion med azol-ufølsomme Candidaarter udelukkes.
 • Ved gentagne infektioner kan det være en fordel at veksle mellem præparater for at undgå selektion af azol-ufølsomme Candidaarter.

Kontraindikationer

Spædbørn < 4 måneder eller spædbørn, hvis synkerefleks endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet. 

Forsigtighedsregler

Alkoholindhold 

Mundhulegelen indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset interaktion med warfarin. Tandlæge gav mundhulegel til patient i Marevan-behandling. Flere ugers hospitalsbehandling for justering af INR-værdi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Mundhulegener, Mundtørhed, Opkastning
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré, Misfarvning af tungen
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder urticaria, angioødem og anafylaktisk reaktion), Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Interaktioner

 • Miconazol kan hæmme nedbrydningen af lægemidler, som metaboliseres af CYP3A4 og CYP2C9 (fx warfarin), og der kan være behov for dosisjustering af warfarin, se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Effekt og bivirkninger af visse lægemidler (fx sulfonylurinstoffer og phenytoin) øges muligvis, når de administreres sammen med miconazol, og forsigtighed bør udvises.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data for systemisk anvendelse af miconazol, men for vaginal anvendelse er der data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Ved behandling synkes gelen, men dosis og den systemiske absorption er relativt lille.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelsen i modermælk. Dosis ved anvendelse i mundhulen er lille, og den systemiske absorption hos barnet er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer biosyntesen af ergosterol i cellemembranen hos visse fungi og protozoa, hvilket medfører en ændret lipidkomposition og efterfølgende cellenekrose. Miconazol har en dokumenteret klinisk virkning mod dermatofytter og Candida-species. Desuden virker miconazol antibakterielt mod visse grampositive stave og kokker. Nogle Candida-arter har ingen eller nedsat følsomhed for azoler, idet ergosterolsyntesen ikke inhiberes. 

Farmakokinetik

Ca. 25 % absorberes fra mave-tarmkanalen, hvilket er utilstrækkeligt til at opnå systemisk virkning, men tilstrækkeligt til at der kan opstå lægemiddelinteraktioner. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) mundhulegel 20 mg/g 050963
40 g
70,80 1,77 17,70

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

07.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...