Brentan® vaginalcreme og vaginalkapsler

G01AF04
 
 

Dispenseringsform

Vaginalcreme. 1 g indeholder 20 mg miconazol (som nitrat).
Vaginalkapsler, bløde. 1 vaginalkapsel indeholder 400 mg miconazol (som nitrat). 

Doseringsforslag

Candidiasis på vaginalslimhinden 

 

Vaginalcreme 

  • 100 mg (1 applikatordosis) placeres dybt i skeden 1 gang dgl. ved sengetid i 7 dage, også under eventuel menstruation.

Vaginalkapsler 

  • 400 mg placeres dybt i skeden 1 gang dgl. ved sengetid i 3 dage.

 

Bemærk: 

  • Ved graviditet, diabetes mellitus og andre tilstande med ændrede vaginalslimhindeforhold samt hyppige recidiver bør behandling med vaginalcreme i 2 uger foretrækkes.
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

Indeholder hjælpestoffer, der kan mindske den beskyttende effekt af kondom og pessar.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Brændende fornemmelse  (i genitalierne)
Det reproduktive system og mammae Vaginal kløe, Vaginale gener
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion Dysuri
Det reproduktive system og mammae Underlivssmerter, Vaginalblødning Dysmenoré, Udflåd
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Ansigtsødem Urticaria
Hud og subkutane væv Rosacea
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem
Hud og subkutane væv Hudkløe

  

Interaktioner

  • Miconazol kan hæmme nedbrydningen af lægemidler, som metaboliseres af CYP3A4 og CYP2C9 (fx warfarin). Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
  • Selvom absorptionen af miconazol er lille ved topikal anvendelse, kan det ikke udelukkes, at samtidig behandling med warfarin medfører øget blødningsrisiko. INR bør derfor monitoreres både før og efter behandlingen.
  • Effekt og bivirkninger af visse lægemidler (fx orale antidiabetika og phenytoin) øges muligvis, når de administreres sammen med miconazol, og forsigtighed bør udvises.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966, 4044

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Hæmmer biosyntesen af ergosterol i cellemembranen hos fungi og protozoa, hvilket medfører en ændret lipidkomposition og efterfølgende cellenekrose. Miconazol har en dokumenteret klinisk virkning mod dermatofytter og Candida-species. Desuden virker miconazol antibakterielt mod visse grampositive stave og kokker. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Miconazolvaginalcreme  20 mg/gvaginalkapsler  400 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : vaginalkapsler 400 mg
Konservering:
Benzoesyre  (E210) : vaginalcreme 20 mg/g
Ethylparahydroxybenzoat : vaginalkapsler 400 mg
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : vaginalkapsler 400 mg
Andre:
Butylhydroxyanisol : vaginalcreme 20 mg/g
Paraffinolie : vaginalcreme 20 mg/g
Peglicol-5-oleat : vaginalcreme 20 mg/g
Pegoxol-7-stearat : vaginalcreme 20 mg/g
Renset vand : vaginalcreme 20 mg/g

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved vaginale svampeinfektioner.  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) vaginalcreme 20 mg/g 053873
78 g
Udgået 19-09-2022
(HA) vaginalkapsler 400 mg 512734
3 stk. (blister)
88,05 32,68 8,17

Foto og identifikation

Foto

Vaginalkapsler  400 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 14 x 23
vaginalkapsler 400 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)


4044. Rotem R, Fishman B, Daniel S et al. Risk of major congenital malformations following first-trimester exposure to vaginal azoles used for treating vulvovaginal candidiasis: a population-based retrospective cohort study. BJOG. 2018; 125(12):1550-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29790255 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

10.12.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...