Brentan® vaginalkapsler

Udgået: 12.06.2023
G01AF04
 
 

Dispenseringsform

Vaginalkapsler, bløde. 1 vaginalkapsel indeholder 400 mg miconazol (som nitrat). 

Doseringsforslag

Candidiasis på vaginalslimhinden 

  • 400 mg placeres dybt i skeden 1 gang dgl. ved sengetid i 3 dage.

 

Bemærk: 

  • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

Indeholder hjælpestoffer, der kan mindske den beskyttende effekt af kondom og pessar.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Brændende fornemmelse  (i genitalierne)
Det reproduktive system og mammae Vaginal kløe, Vaginale gener
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion Dysuri
Det reproduktive system og mammae Underlivssmerter, Vaginalblødning Dysmenoré, Udflåd
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Ansigtsødem Urticaria
Hud og subkutane væv Rosacea
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem
Hud og subkutane væv Hudkløe

  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Brentan® vaginalkapsler
  • Miconazol kan hæmme nedbrydningen af lægemidler, som metaboliseres af CYP3A4 og CYP2C9 (fx warfarin). Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
  • Selvom absorptionen af miconazol er lille ved topikal anvendelse, kan det ikke udelukkes, at samtidig behandling med warfarin medfører øget blødningsrisiko. INR bør derfor monitoreres både før og efter behandlingen.
  • Effekt og bivirkninger af visse lægemidler (fx orale antidiabetika og phenytoin) øges muligvis, når de administreres sammen med miconazol, og forsigtighed bør udvises.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966, 4044

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Hæmmer biosyntesen af ergosterol i cellemembranen hos fungi og protozoa, hvilket medfører en ændret lipidkomposition og efterfølgende cellenekrose. Miconazol har en dokumenteret klinisk virkning mod dermatofytter og Candida-species. Desuden virker miconazol antibakterielt mod visse grampositive stave og kokker. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved vaginale svampeinfektioner.  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) vaginalkapsler 400 mg 512734
3 stk. (blister)
Udgået 12-06-2023

Foto og identifikation

Foto

Vaginalkapsler  400 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 14 x 23
vaginalkapsler 400 mg
 
 
 

Referencer

4044. Rotem R, Fishman B, Daniel S et al. Risk of major congenital malformations following first-trimester exposure to vaginal azoles used for treating vulvovaginal candidiasis: a population-based retrospective cohort study. BJOG. 2018; 125(12):1550-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29790255 (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

02.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...