Mucolysin Skovbær®

R05CB01
 
 
Ekspektorans som nedsætter viskositeten af mukøst og purulent opspyt.

Anvendelsesområder

Luftvejssygdom med sejt ekspektorat. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 200 mg (delekærv) acetylcystein. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 200 mg 3 gange dgl., 300 mg 2 gange dgl. eller 600 mg 1 gang dgl.
 • Børn over 5 år. 200 mg 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

Brusetabletter opløses i et glas vand. 

Kontraindikationer

Nyligt overstået hæmoptyse, da koagler kan opløses, hvorpå fornyet blødning kan indtræde.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved astma eller tidligere mavesår (pga. den histamin frigørende virkning).
 • I meget sjældne tilfælde er der set alvorlige hudreaktioner. Ved tegn på forandringer i hud eller slimhinder skal patienten kontakte en læge og behandlingen seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed til histaminfølsomme patienter. Længerevarende behandling bør undgås.
 • Natriumindhold
  • 1 brusetablet indeholder 4,3 mmol natrium, som svarer til 252 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1 %) Tinnitus.
Abdominalsmerter, Stomatitis.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Bronkospasme, Dyspnø.
Meget sjældne (< 0,01 %) Blødning.
Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Ansigtsødem.
 • Acetylcystein virker histaminfrigørende og bronkospasme kan forekomme, fx i forbindelse med astma.
 • Natriumindholdet i brusetabletterne kan forværre ødemtendens.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af hostestillende midler pga. risiko for sekretophobning.
 • Visse antibiotika bør, pga. mulig påvirkning af deres absorption, tages 2 timer forskudt i forhold til acetylcystein - det gælder fx cefalexin og tetracyclin (men ikke doxycyclin, amoxicillin og erythromycin).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

 • Ved inhalation ses en nedsættelse af ekspektorats viskositet. Man har formodet, at effekten skyldes en fri sulfhydryl-gruppe, der reducerer disulfidbindingen i mucusproteinerne. Efter inhalation indtræder virkningen efter 1 minut og er maksimal efter 5-10 minutter.
 • Ved oral anvendelse kan der dog ikke påvises acetylcystein i mucus eller bronkieskyllevæske, hvilket gør denne virkningsmekanisme tvivlsom ved systemisk brug.

Farmakokinetik

 • Elimineres langsomt.
 • Udskilles gennem nyrerne hovedsageligt som metabolitter.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 5% pga. ekstensiv deacetylering til cystein i tarmen. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5 timer.

 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) brusetabletter 200 mg 565774
25 stk.
ikke fast pris

Substitution

brusetabletter 200 mg
Granon Takeda Pharma, Acetylcystein, brusetabletter 200 mg
Mucolysin Sandoz, Acetylcystein, brusetabletter 200 mg
Mucomyst Mylan, Acetylcystein, brusetabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Brusetabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 18,1 x 18,1
brusetabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

18.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...