Bridion®

V03AB35
 
 

Selektiv antidot til revertering af ikke-depolariserende neuromuskulær blokade induceret af rocuronium. 

Anvendelsesområder

Revertering af neuromuskulær blokade induceret af rocuronium.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg sugammadexnatrium. 

Doseringsforslag

Rutinemæssig revertering

Voksne 

 • 4 mg/kg legemsvægt, hvis genopvågningen efter en rocuronium- eller vecuroniuminduceret blokade har nået mindst 1-2 post-tetanic counts (PTC).
 • 2 mg/kg legemsvægt anbefales, hvis der er sket en spontan genopvågning op til mindst genetablering af T2 efter en rocuronium- eller vecuroniuminduceret blokade.
 • Gives som i.v. bolus over 10 sek.

Børn 2-17 år 

 • 2 mg/kg legemsvægt som i.v. bolus over 10 sek.

Øjeblikkelig revertering

Voksne 

 • 16 mg/kg legemsvægt ved behov for øjeblikkelig revertering efter indgivelse af rocuronium.
 • Gives som i.v. bolus over 10 sek.


Bemærk: Anafylaksiberedskab skal være til stede. Bør kun anvendes i anæstesiologisk regi. Se endvidere Perifert virkende muskelrelaksantia

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat nyrefunktion (inkl. dialyse). 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal observeres for evt. tilbagevenden af blokaden.
 • Der anbefales 24 timers pause før evt. genadministration af rocuronium efter øjeblikkelig revertering. Såfremt neuromuskulær blokade er påkrævet inden 24 timer, bør man vælge et middel uden steroidstruktur, dvs. enten mivacurium, cisatracurium eller suxamethon.
 • Ved rutinemæssig revertering kan rocuronium genanvendes efter 5 min.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Bradykardi, Takykardi.
Anæstesi-komplikation.
Hoste.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Allergiske reaktioner.
Bevidsthed under anæstesi.
Ikke kendt Hjertestop.
Bronkospasme er beskrevet hos patienter med lungesygdom.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Absorberes ikke.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Kompleksbinder rocuronium, hvorved der opnås revertering af neuromuskulær blokade.  

Farmakokinetik

Udskilles gennem nyrerne. Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Forligelighed 

Må ikke blandes med andre lægemidler.
Injektionsvæsken kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske til 10 mg/ml for en mere præcis afmåling af dosis til børn og unge. 

 

Holdbarhed
Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 48 timer. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 100 mg/ml 450201
10 x 2 ml
7.606,55 380,33
(BEGR) injektionsvæske, opl. 100 mg/ml 461641
10 x 5 ml
18.991,15 379,82
 
 

Revisionsdato

09.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...