Egazil®

A03BA03
 
 
Antikolinergikum med virkning på mave-tarmkanalen.

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 0,2 mg hyoscyaminsulfat. 

Doseringsforslag

Individuelt, sædvanligvis 0,4-0,6 mg 2 gange dgl. 


Bemærk:  

 • Depottabletterne skal synkes hele. Må ikke deles eller tygges.
 • Matriksen i depottabletterne kan i nogle tilfælde udskilles i tabletlignende form med fæces.

Kontraindikationer

 • Snævervinklet glaukom
 • Prostatahyperplasi
 • Ikke kongenit pylorusstenose og forsinket ventrikeltømning.

Forsigtighedsregler

Risiko for antikolinerg belastning 

Hyoscyamin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Akkommodationsbesvær, Nedsat tåreproduktion.
Mundtørhed, Obstipation.
Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier.
Angioødem.
Hallucinationer, Konfusion.

Interaktioner

 • Hæmmer virkningen af parasympatomimetika, fx pilocarpin.
 • Antihistaminika, levodopa, antipsykotika (især phenthiaziner) og tricykliske antidepressiva kan forstærke den antikolinerge virkning.
 • Samtidig behandling med metoclopramid kan ophæve virkningen af begge lægemidler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Behandling: Physostigmin langsomt i.v. 

Farmakodynamik

Antikolinergikum. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100%.
 • Plasmahalveringstid 7-8 timer.
 • Udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over 8-10 timer.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 0,2 mg (kan dosisdisp.) 020586
100 stk.
144,60 8,68

Foto og identifikation

Depottabletter  0,2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
depottabletter 0,2 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

12.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...