Egazil®

Udgået: 26.12.2022
A03BA03
 
 
Antikolinergikum med virkning på mave-tarmkanalen.

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 0,2 mg hyoscyaminsulfat. 

Doseringsforslag

Individuelt, sædvanligvis 0,4-0,6 mg 2 gange dgl. 


Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Matriksen i depottabletterne kan i nogle tilfælde udskilles i tabletlignende form med fæces.

Kontraindikationer

 • Snævervinklet glaukom
 • Prostatahyperplasi
 • Ikke kongenit pylorusstenose og forsinket ventrikeltømning.

Forsigtighedsregler

Risiko for antikolinerg belastning 

Hyoscyamin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Akkommodationsbesvær Nedsat tåreproduktion
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed, Obstipation
Nyrer og urinveje Urinretention
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier
Immunsystemet Angioødem
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion Mareridt
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner
Ikke kendt hyppighed
Øjne Pupildilatation*

* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

Referencer: 5822, 5823

Interaktioner

 • Hæmmer virkningen af parasympatomimetika, fx pilocarpin.
 • Antihistaminika, levodopa, antipsykotika (især phenthiaziner) og tricykliske antidepressiva kan forstærke den antikolinerge virkning.
 • Samtidig behandling med metoclopramid kan ophæve virkningen af begge lægemidler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Behandling: Physostigmin langsomt i.v. 

Farmakodynamik

Antikolinergikum. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100 %.
 • Plasmahalveringstid 7-8 timer.
 • Udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over 8-10 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

depottabletter 0,2 mg, Evolan Pharma  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 0,2 mg (kan dosisdisp.) 020586
100 stk.
Udgået 26-12-2022

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  0,2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
depottabletter 0,2 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011; , https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

23.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...