Fucidine filmovertrukne tabletter

J01XC01
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af bakterier, især stafylokokker, der er følsomme for fusidinsyre.
 • For at mindske risikoen for resistens bør fusidin kun anvendes i kombination med andre stafylokokmidler.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg natriumfusidat. 

Doseringsforslag

Infektioner 

 • Voksne. 500 mg 3 gange dgl.
 • Børn > 1 år. 30 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.


Mindre alvorlige hud- og bløddelsinfektioner 

 • Voksne. 250 mg 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Risikoen for gastro-intestinale gener kan mindskes ved indtagelse i forbindelse med et måltid.

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Fucidin® oral suspension) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Der er påvist bilirubinfortrængende effekt af fusidin in vitro, og pga. risiko for kernicterus bør fusidin ikke gives til nyfødte. 

Forsigtighedsregler

 • Pga. risiko for resistensudvikling bør behandling med fusidin foregå på basis af resistensbestemmelse og i kombination med andre midler.
 • Patienten bør informeres om at kontakte læge i tilfælde af alvorlige hudreaktioner, da behandlingen bør seponeres, hvis reaktionerne er forårsaget af fusidin.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Letargi.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Hepatitis, Kolestase, Leverinsufficiens.
Hypersensitivitet  (inkl. anafylaktisk reaktion).
Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT.
Rhabdomyolyse*.
Nyresvigt.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose.
Sjældne (0,01-0,1 %) Angioødem.
Erytem.
Ikke kendt Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

* Rhabdomyolyse kan være fatal. 

Interaktioner

 • Fusidin kan øge effekten af orale antikoagulantia. 
 • Ved samtidig anvendelse af fusidin og HMG-CoA-reduktasehæmmere som statiner øges risikoen for rhabdomyolyse.
 • Ved samtidig anvendelse af HIV-proteasehæmmere, fx ritonavir og saquinavir, øges plasmakoncentrationen af begge lægemidler med risiko for levertoksicitet.
 • Fusidin bør om muligt ikke anvendes sammen med lægemidler, som metaboliseres via CYP3A4, da der er risiko for klinisk betydende interaktioner se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Fucidin® oral suspension) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af fusidin (Fucidin® oral suspension) er konserveret med benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer bindingen af RNA til 50S-delen af bakteriernes ribosomer. Herved standses proteinsyntesen.  

 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på:
   • Staphylococcus aureus
   • Staphylococcus epidermidis
   • Corynebacterium diphtheriae
   • Neisseria meningitidis
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Clostridium spp.
  • Virker endvidere på Nocardia spp. og Cutibacteriumacnes.
  • Øverste grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er ca. 2 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 70-90%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 10-16 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 250 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 399876
20 stk. (blister)
258,25 77,48
(B) filmovertrukne tabletter 250 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 436887
100 stk. (blister)
1.156,05 69,36

Substitution

filmovertrukne tabletter 250 mg
Fucidin LEO, Fusidin, filmovertrukne tabletter 250 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  250 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 16,3
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

28.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...