Haiprex

J01XX05
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggende mod urinvejsinfektioner.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 g (delekærv) methenamin (som hippurat). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 g 2 gange dgl.  

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-10 ml/min.

  Elimination af methenamin er nedsat, da det primært udskilles gennem nyrerne. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for formaldehyd.
 • Kraftig dehydrering
 • Akut pyelonefritis
 • Metabolisk acidose
 • Samtidig brug af sulfonamider.

Forsigtighedsregler

Methenamin kan ved visse analysemetoder påvirke bestemmelsen af steroider, catecholaminer og 5-hydroxyindoleddikesyre i urin og give falske resultater. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme, Opkastning.
Blæresmerter.
Hududslæt.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hæmaturi.
Ikke kendt Abdominalsmerter.

Interaktioner

Formaldehyd og sulfonamid kan i sur urin danne uopløselige forbindelser, der udfældes i nyrerne. Kombinationen af sulfonamid og methenamin er derfor kontraindiceret. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 400 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en mindre øget risiko. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Methenaminhippurat absorberes næsten fuldstændigt i mave-tarmkanalen og udskilles uomdannet gennem nyrerne. I urinen spaltes det til hippursyre.
 • Hippursyre medvirker til at surgøre urinen.
 • Methenaminet spaltes i sur urin til formaldehyd, der virker bakteriostatisk.
 • Visse bakterier, fx Pseudomonas aeruginosa og Proteus spp., danner basiske stofskifteprodukter, bl.a. ved ureaseaktivitet, som bevirker, at der ved infektion med disse bakterier ikke opnås tilstrækkelig lav pH til, at der kan fraspaltes hæmmende koncentrationer af formaldehyd.
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) tabletter 1 g (kan dosisdisp.) 142323
100 stk.
ikke fast pris

Foto og identifikation

Tabletter  1 g

Præg:
X, H, 3 M
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 19
tabletter 1 g
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

02.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...