Ikorel®

C01DX16
 
 

Middel mod angina pectoris. Perifer vasodilatator. Nicotinamidderivat. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af angina pectoris

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg (delekærv) nicorandil. 

Doseringsforslag

Voksne. 

 • Initialt 10 mg 2 gange dgl. med eller uden mad.
 • Dosis kan øges efter effekt til 20 mg 2 gange dgl.
 • Maksimalt 80 mg dgl.
 • Ved tendens til hovedpine kan indledes med 5 mg 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand. Tabletter med delekærv, kan evt. deles og herefter synkes.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

 

Kontraindikationer

 • Kardiogent shock
 • Svær hypotension
 • Udtalt venstresidig hjerteinsufficiens med lavt fyldningstryk
 • Samtidig anvendelse af fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).
 • Samtidig anvendelse af riociguat, da det kan medføre alvorligt blodtryksfald.

Forsigtighedsregler

 • Reduceret blodvolumen
 • Akut myokardieinfarkt med venstresidig hjertesvigt og lavt fyldningstryk
 • Lavt systolisk blodtryk
 • Ved gastro-intestinale ulcerationer skal nicorandil seponeres permanent.

Bivirkninger

Initialt hovedpine og ansigtsrødme, som ofte forsvinder ved fortsat behandling. Orale og anale ulcera opstår hyppigere ved høje doser. Heler efter seponering.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Rektal blødning Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Rødme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera Orale ulcera
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Conjunctivitis, Corneal ulceration
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestase Icterus
Immunsystemet Angioødem
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Ikke kendt hyppighed
Øjne Dobbeltsyn
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ikorel®
 • Sildenafil, tadalafil, vardenafil og riociguat forstærker den hypotensive virkning, og samtidig anvendelse er kontraindiceret.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med ASA, NSAID eller kortikosteroider pga. risiko for gastro-intestinal-blødning og -perforationer.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af midler, som forhøjer S-kalium.
 • Nicorandil forstærker den blodtrykssænkende effekt af andre vasodilatorer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Ikorel®. Risikoen for hypotension øges.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Ikorel®.  

Risikoen for hypotension øges. 

Farmakodynamik

Virkningen skyldes åbning af kaliumkanaler i karvæggens glatte muskelceller. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed > 75 %. Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionshastigheden, men ikke absorptionsfraktionen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Fordelingsvolumen 1,04 l/kg.
 • Steady state efter 4-5 døgn ved daglig indgift af terapeutiske doser.
 • Metaboliseres hovedsageligt ved denitrering i leveren.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på ca. 45 minutter og ca. 12 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 20 mg, Parallelimport (2care4)  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 20 mg  (2care4)
Ikorel
162666
60 stk. (blister)
465,35 7,76 15,51

Substitution

tabletter 20 mg
Nicorandil "Rivopharm" Alternova, Nicorandil, tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  20 mg  (2care4) (Paranova)  (2care4)

Præg:
IK, 20
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 20 mg (2care4) (Paranova)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...