Propranolol Retard "2care4"

Udgået: 27.12.2021
C07AA05
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og med nogen membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 80 mg eller 160 mg propranololhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Hypertension 

 • Voksne. 80 mg 1 gang dgl., dosis kan øges til 160-320 mg 1 gang dgl.

 

Forebyggelse af angina pectoris 

 • Voksne. 80 mg 1 gang dgl. evt. stigende til 160 mg 1 gang dgl.

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

 • Voksne. 40 mg 3-4 gange dgl. i 2-3 dage (tabl.), derefter 160 mg 1 gang dgl.

 

Migræneprofylakse 

 • Voksne. 80 mg 1 gang dgl. Evt. stigende til 160 mg 1 gang dgl. Højst 240 mg 1 gang dgl.

 

Benign essentiel tremor 

 • Voksne. Initialt 40 mg 2-3 gange dgl. (tabl.) oftest stigende med 1 uges interval til sædvanligvis 160 mg 1 gang dgl. Højst 240 mg 1 gang dgl.

 

Tyrotoksikose 

 • Voksne. 80 mg 1 gang dgl., stigende til 160 mg 1 gang dgl.

 

Portal hypertension og øsofagusvaricer 

 • Voksne. 80 mg 1 gang dgl., stigende til 160 mg 1 gang dgl. Højst 320 mg 1 gang dgl.

 

Børn 

 • Depotkapsler bør ikke anvendes til børn. Se propranolol tabletter vedr. dosering til børn.

 

Bemærk: 

 • Depotkapslerne bør synkes hele, men kan evt. åbnes. Indholdet tømmes ud på en ske og indtages sammen med lidt væske.
 • Depotkapslerne må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-20 ml/min.

  Start med lav initialdosis og titrer efter effekt.  

  Ved alvorligt nedsat nyrefunktion er der i sjældne tilfælde set yderligere forværring af nyrefunktionen. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Astma og kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Cor pulmonale
 • Kardiogent shock
 • Syg sinus-syndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Tilstande med udtalt bradykardi eller/og lavt blodtryk
 • Prinzmetals angina
 • Metabolisk acidose
 • Svære perifere kredsløbsforstyrrelser
 • Ubehandlet fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

 • Claudicatio intermittens
 • Raynauds syndrom
 • Psoriasis
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Propranolol kan maskere symptomerne på tyrotoksikose
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.
 • Ved behandling af fæokromocytom skal α-blokker gives før eller samtidig med β-blokker.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Bradykardi.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Træthed.
Muskelsvaghed.
Mareridt, Søvnforstyrrelser.
Dyspnø.
Kolde hænder og fødder, Raynauds syndrom.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hypertyroidisme.
Forværring af psoriasis, Psoriasis.
Hypoglykæmi.
Ataksi.
Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Konfusion, Psykose.
Bronkospasme.
Eksfoliativ dermatitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) AV-blok, Forværring af hjerteinsufficiens, Kardiogent shock.
Synsforstyrrelser.
Svimmelhed.
Ekg-forandringer.
Hukommelsesbesvær, Paræstesier.
Depression, Kognitiv dysfunktion.
Impotens.
Hypotension, Synkope.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Allergiske reaktioner, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Forværret myasthenia gravis.
Alopeci, Erythema multiforme, Purpura.

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Fluoxetin og paroxetin reducerer omsætningen af propranolol på grund af hæmning af CYP2D6.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Kombinationen med antidiabetika kan sløre hypoglykæmiens symptomer og forlænge den hypoglykæmiske restitutionsfase.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx methyldopa og moxonidin, kan i kombination med β-blokkere forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Ved samtidig indgift af theophyllin nedsættes den metaboliske omsætning af theophyllin, hvorved dettes plasmakoncentration og effekt øges, specielt ved langvarig dosering.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 1.600 1. trimester-eksponerede uden øget tegn på overhyppighed af misdannelser. Derudover tyder data på øget risiko for tidlig fødsel, men i hvilket omfang denne observation skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. 

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen eksamensnervøsitet eller migræne (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet, hvilket medfører et fald i hjertets minutvolumen på 20-30 %.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25 % pga. udtalt first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Fordelingsvolumen 6 l/kg
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP2D6 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer (propranolol) og 5-8 timer (aktiv metabolit).
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Plasmahalveringstiden er forlænget til 10-20 timer.

Indholdsstoffer

Propranololhårde depotkapsler  80 mg  (2care4) hårde depotkapsler  160 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : hårde depotkapsler 80 mg  (2care4) , hårde depotkapsler 160 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde depotkapsler 80 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 028959
30 stk. (blister)
Udgået 27-12-2021
(B) hårde depotkapsler 80 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 028971
100 stk. (blister)
Udgået 27-12-2021
(B) hårde depotkapsler 160 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 028994
100 stk. (blister)
Udgået 15-11-2021

Substitution

hårde depotkapsler 80 mg
Propal Retard Sandoz, Propranolol, hårde depotkapsler 80 mg
Propranolol Retard "Paranova" (Parallelimport), Propranolol, hårde depotkapsler 80 mg
Propranolol Retard Nordic Prim (Parallelimport), Propranolol, hårde depotkapsler 80 mg
 
hårde depotkapsler 160 mg
Propal Retard Sandoz, Propranolol, hårde depotkapsler 160 mg
Propranolol Retard "Paranova" (Parallelimport), Propranolol, hårde depotkapsler 160 mg
Propranolol Retard Nordic Prim (Parallelimport), Propranolol, hårde depotkapsler 160 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde depotkapsler  80 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Hvid
Mål i mm: 5,6 x 15,7
hårde depotkapsler 80 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  160 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,8 x 16
hårde depotkapsler 160 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 27. oktober 2021)


5273. The Renal Drug Handbook. https://bookshelf.vitalsource.com/#/books/9780429863639/cfi/6/2!/4/2/2/2@0:0. 2021; 5th. Edition

 
 

Revisionsdato

21.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...