Ercoril®

Udgået: 27.06.2022
A03AB05
 
 
Antikolinergikum med kvartært nitrogenatom.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 15 mg (sukkerovertrukne) propanthelinbromid. 

Doseringsforslag

Voksne. 15-30 mg 2-3 gange dgl. før måltider, evt. ved sengetid. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages ½-1 time før et hovedmåltid.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.

 

Kontraindikationer

 • Snævervinklet glaukom
 • Prostatahyperplasi
 • Blæreatoni
 • Hjertesygdomme
 • Takykardi
 • Ikke-kongenit pylorusstenose og forsinket ventrikeltømning.

Forsigtighedsregler

Hiatus hernie. 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Propanthelin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed, Obstipation
Hud og subkutane væv Nedsat svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Nedsat mælkesekretion
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Takykardi
Øjne Akkommodationsbesvær
Nyrer og urinveje Urinretention

På grund af den ganglieblokerende virkning kan store doser medføre erektil dysfunktion og ortostatisk hypotension.  

Interaktioner

 • Hæmmer virkningen af parasympatomimetika, fx pilocarpin.
 • Antiarytmika (type 1), antihistaminika, antipsykotika (især phenthiaziner) og tricykliske antidepressiva kan forstærke den antikolinerge virkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Antikolinergikum (Muskarinreceptorantagonist). 

Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter og varer 5-6 timer.  

 

Farmakokinetik

 • 5-10 % absorberes fra mave-tarmkanalen. Absorptionen forsinkes af føde eller antacida.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på ca. 1 time og ca. 3 timer. Enterohepatisk cirkulation forekommer formentligt.
 • Ca. 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) overtrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 503573
100 stk.
Udgået 27-06-2022

Foto og identifikation

Foto

Overtrukne tabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gråbrun
Mål i mm: 6,7 x 6,7
overtrukne tabletter 15 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

17.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...