Nutriflex® Special

B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning i tokammerpose. 1 tokammerpose indeholder 500 ml eller 750 ml aminosyreopløsning med elektrolytter henholdsvis 500 ml eller 750 ml glucoseopløsning med elektrolytter. 

Doseringsforslag

Voksne 

  • Individuelt, sædvanligvis 25 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene.
  • Maksimal infusionshastighed 1,4 ml/kg legemsvægt/time.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

  • GFR 0-90 ml/min:
    • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
    • Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
    • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

  • Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion.
  • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

  • Svær hyperglykæmi
  • Hyperkaliæmi
  • Akutte shocktilstande
  • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
  • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
  • Forhøjede plasmaværdier af
    • Acetat
    • Calcium
    • Chlorid
    • Fosfat
    • Kalium
    • Magnesium
    • Natrium.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed. Ernæringen skulle indgives over 10-12 timer, men løb ind på kortere tid (over 4 timer). Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Kvalme, kulderystelser og hypertermi, især ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

  • Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen.
  • Elektrolytterne bidrager til elektrolytbalancen.
  • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.

Farmakokinetik

  • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne.
  • Glucose metaboliseres primært ved glukoneogenese (energilagring) og ved glykogenolyse (energifrigivelse).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Indhold pr. færdigblandet pose
Volumen 1.000 ml 1.500 ml
Glucose 240 g 360 g
Aminosyrer 70 g 105 g
Acetat 22 mmol 33 mmol
Calcium 4,1 mmol 6,2 mmol
Chlorid 49,5 mmol 74,3 mmol
Kalium 25,7 mmol 38,6 mmol
Magnesium 5 mmol 7,5 mmol
Natrium 40,5 mmol 60,8 mmol
Phosphat 14,7 mmol 22,1 mmol
Totalt kvælstofindhold 10 g 15 g
Energi total 5.190 kJ
(1.240 kcal)
7.785 kJ
(1.860 kcal)
Øvrige oplysninger
Osmolaritet 2.100 mosmol/l 2.100 mosmol/l
pH 4,8-6 4,8-6
Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination
Soluvit® 1 htgl 1 htgl
Cernevit 1 htgl 1 htgl
Kalium + Natrium 134 mmol 201 mmol
Calcium* 1,9 mmol 2,8 mmol
Magnesium 5 mmol 7,5 mmol
Phosphat** 5,3 mmol 7,9 mmol
* som calciumgluconat opl. 10%
** som natriumglycerolphosphat (Glycophos)

For klargøring af infusionsvæske, henvises der til medfølgende brugsvejledning. 


Forligelighed ved infusion 

  • Må ikke tilsættes andre end de anførte ernæringsopløsninger.
  • Må ikke blandes med blodprodukter inden indløb i venen.


Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart, men kan i specielle tilfælde opbevares 7 dage ved stuetemperatur eller 14 dage i køleskab (2-8°C), inkl. infusionstid. 

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 012810
5 x 1000 ml
1.098,85
(B) infusionsvæske, opløsning 012821
5 x 1500 ml
1.639,85

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-02-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. august 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...