Indapamid "Actavis"

C03BA11
 
 

Thiazidlignende antihypertensivum med direkte karvirkning. 

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 1,5 mg indapamid. 

Doseringsforslag

Voksne. 

 • 1,5 mg dgl. om morgenen.

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. indapamid (thiazidlignende diuretikum). Thiazider og beslægtede diuretika har kun fuld effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for thiazider pga. risiko for krydsallergi
 • Hepatisk encefalopati
 • Svær leverinsufficiens
 • Hypokaliæmi.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion.
 • Tendens til hypokaliæmi.
 • Serum-kalium bør måles, før behandling påbegyndes og herefter regelmæssigt.
 • Ved diabetikere bør blodsukkerkontrol foretages regelmæssigt.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hypokaliæmi.
Hududslæt.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Purpura.
Sjældne (0,01-0,1%) Paræstesier, Svimmelhed.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverpåvirkning, Pancreatitis.
Arytmier, Hypotension.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Hypercalcæmi.
Forværring af toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem.
Nyresvigt.
Ikke kendt Hepatitis, Leverinsufficiens.
Torsades de pointes-takykardi.
Hyponatriæmi.
Hepatisk encefalopati, Synkope.
Forværring af akut dissemineret lupus erythematosus, Fotosensibilitet.
Synsforstyrrelser.

Interaktioner

 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af loop-diuretika, thiazider, glukokortikoider, β2-agonister og amphotericin B pga. synergistisk virkning. Kombination bør undgås.  
 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere kan forstærkes ved samtidig indgift af indapamid.
 • Risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium, serum-lithium bør kontrolleres.
 • Ved samtidig behandling med NSAID-præparater inkl. ASA ≥ 3 g/dag er der risiko for nedsat antihypertensiv effekt af indapamid.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med lægemidler, der forårsager QT-forlængelse eller torsades de pointes:Antiarytmika grp. Ia og III, visse antipsykotika, antidepressiva, antihistaminer, erythromycin og moxifloxacin. Mere detaljeret liste findes under interaktioner i Antiarytmika.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Mulige alternativer, se Diuretika

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Thiazidlignende sulfonamidderivat med antihypertensiv effekt. Har en direkte virkning på arteriolernes glatte muskulatur og har i terapeutiske doser minimal diuretisk virkning. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 12 timer.
 • Steady state efter ca. 4 døgn.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 18 timer. Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 1,5 mg (kan dosisdisp.) 044227
90 stk. (blister)
83,10 1,54

Substitution

depottabletter 1,5 mg
Indapamid "Teva" TEVA, Indapamid, depottabletter 1,5 mg
Natrilix Retard Servier Danmark, Indapamid, depottabletter 1,5 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  1,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
depottabletter 1,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-10-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. december 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...