Trospiumchlorid "Alternova"

G04BD09
 
 

Anvendelsesområder

Detrusorinstabilitet eller detrusorhyperrefleksi med symptomerne 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg trospiumchlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 20 mg 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.
 • Tages på tom mave mindst 1 time før et måltid.
 • Nødvendigheden af fortsat behandling bør genvurderes med regelmæssige mellemrum på 3-6 måneder.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overv

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 10-30 ml/min.

  Voksne. 20 mg 1 gang dgl. eller 20 mg hver 2. dag.
  Depotkapsler er uegnede pga. manglende mulighed for dosisreduktion.  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Takyarytmi
 • Ukontrolleret snævervinklet glaukom
 • Børn < 12 år.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved
  • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
  • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose)
  • hiatus hernie
  • autonom neuropati
  • hypertyroidisme
  • koronararteriesygdom
  • kongestiv hjerteinsufficiens.

Risiko for antikolinerg belastning 

Trospium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almindelige (1-10 %)
Øjne Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Kvalme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Tørre slimhinder  (specielt i næsen)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Flatulens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Takykardi
Øjne Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser**
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Agitation*, Hallucinationer*, Konfusion*
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

* Risiko ses særligt hos ældre pga. den antikolinerge effekt. 

** Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Plasmakoncentrationen af digoxin øges ca. 10 % ved behandling med trospiumchlorid.  

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Antikolinergikum (Muskarinreceptorantagonist) med direkte afslappende virkning på glat muskulatur i det urogenitale system. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 10 % (tabletter) og ca. 7 % (depotkapsler). Samtidig indtagelse af føde med højt fedtindhold nedsætter biotilgængeligheden betydeligt.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-6 timer.
 • Plasmahalveringstid 10-20 timer (tabletter) og ca. 38 timer (depotkapsler).
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 20 mg, Alternova  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages på tom mave mindst 1 time før et måltid.

Knusning/åbning

Ingen oplysninger.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 081114
60 stk. (blister)
215,80 3,60 7,19

Substitution

filmovertrukne tabletter 20 mg
Uraplex (Parallelimport), Trospiumchlorid, overtrukne tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

24.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...