Prolia

M05BX04
 
 

Middel mod osteoporose. Rekombinant humant monoklonalt IgG2-antistof. Osteoklasthæmmende middel. 

Anvendelsesområder

 • Osteoporose hos postmenopausale kvinder og mænd med forhøjet risiko for frakturer
 • Knogletab som følge af antihormonbehandling eller bilateral orkiektomi ved prostatacancer hos mænd med forhøjet risiko for frakturer.
 • Knogletab som følge af langvarig systemisk glukokortikoidbehandling.

 

Behandling af knoglerelaterede hændelser som følge af knoglemetastaser, se Antistofbehandling (osteoporose)

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab. 

Doseringsforslag

Voksne. 60 mg s.c. hver 6. måned. Indgives i låret, abdomen eller på bagsiden af armen. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Svær nyreinsufficiens kan i sig selv føre til en meget lav knogleomsætning.
  • Øget risiko for hypocalcæmi. Tæt monitorering tilrådes.
  • Erfaring savnes vedr. nyrepatienter med langvarig systemisk glukokortikoidbehandling.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypocalcæmi.
 • Ikke-ophelede læsioner fra tand- eller mundkirurgi.

Forsigtighedsregler

 • Hypocalcæmi og D-vitaminmangel skal korrigeres inden behandlingsstart, og P-calcium bør kontrolleres forud for den halvårlige injektion. Behandlingen suppleres med et dagligt oralt tilskud af 400-1.000 mg calcium i kombination med 20-40 mikrogram D-vitamin.
 • For at opnå maksimal frakturbeskyttelse er det af stor betydning at overholde doseringsintervallet med injektion hver 6. måned. Ved forsinket eller manglende injektion øges knogleomsætningen hurtigt, hvilket formodes at føre til en umiddelbart øget frakturrisiko.
 • Hos patienter, som er ophørt med denosumabbehandling, er der rapporteret betydelig øget frakturrisiko, og anden antiresorptiv behandling svarende til 6 måneder efter sidste injektion med denosumab bør overvejes.
 • Forsigtighed ved latexallergi.
 • En tandundersøgelse med relevant forebyggende tandbehandling anbefales inden behandlingsstart
 • Inden behandlingsstart evalueres for risikofaktorer for osteonekrose i kæben.
 • God mundhygiejne bør opretholdes pga. risiko for kæbeosteonekrose.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter
Almindelige (1-10 %)
Øjne Katarakt*
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Obstipation
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Knogler, led, muskler og bindevæv Ischias
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Hud og subkutane væv Alopeci, Eksem Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Øreinfektion
Mave-tarm-kanalen Diverticulitis
Hud og subkutane væv Cellulitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Atypisk femurfraktur
Metabolisme og ernæring Hypocalcæmi**
Knogler, led, muskler og bindevæv Kæbeosteonekrose
Meget sjældne (< 0,01 %)
Vaskulære sygdomme Leukocytoklastisk vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Knogler, led, muskler og bindevæv Osteonekrose af øregangen

*En øget forekomst af katarakt er kun observeret hos mænd i behandling for prostatacancer (ikke hos postmenopausale kvinder i osteoporosebehandling). 

 

**Symptomgivende hypocalcæmi: 

 • Som følge af den kraftige antiresorptive effekt fører behandlingen til sekundær hyperparatyroidisme, hvor plasma-PTH kan øges med en faktor 2-3 i ugerne efter indgift, efterfulgt af et langsomt fald mod udgangsniveauet, som typisk nås efter 5-6 måneder.
 • Ofte alvorlige tilfælde med nyreinsufficiens.
 • De fleste tilfælde af hypocalcæmi optræder inden for de første uger af behandlingen, men kan også ses senere.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder skal frarådes at blive gravide under behandlingen og i mindst 5 måneder efter seponering. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (6 måneders karantæne).

Farmakodynamik

Antistof mod RANKL. Nedsat stimulering af RANK-receptoren medfører hæmmet osteoklastnydannelse og aktivitet, hvorved knogleomsætningen mindskes, knoglemineraltætheden øges, og risikoen for fraktur reduceres. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 78 %.
 • Elimineres som andre immunglobuliner uafhængigt af lever- og nyrefunktion.
 • Initial plasmahalveringstid ca. 26 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 30 dage ved stuetemperatur (højst 25ºC) beskyttet mod lys. Skal anvendes inden for dette tidsrum eller kasseres.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med osteoporose, hvor behandling med orale bisfosfonater har vist sig utilstrækkelig, er kontraindiceret eller ikke tolereres.  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 60 mg/ml 047403
1 stk. (Paranova)
2.438,20 2.438,20 13,41
(B) injektionsvæske, opl. 60 mg/ml 085792
1 stk.
2.448,20 2.448,20 13,47
(B) injektionsvæske, opl. 60 mg/ml 419605
1 stk. (2care4)
2.440,90 2.440,90 13,42
(B) injektionsvæske, opl. 60 mg/ml 434534
1 stk. (Orifarm)
2.440,00 2.440,00 13,42
(B) injektionsvæske, opl. 60 mg/ml 464168
1 stk. (Abacus)
2.448,95 2.448,95 13,47

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

29.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...