Heracillin®

Udgået: 06.04.2020
J01CF05
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af penicillinaseproducerende meticillinfølsomme stafylokokker, fx infektion i 

 • hud
 • bindevæv
 • knogler.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) flucloxacillin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Hud, bløddele og luftveje 

 • Voksne. 1.000 mg 3-4 gange dgl.
 • Børn. 50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.

 

Led og knogler 

 • Voksne. 1.000-1.500 mg 3-4 gange dgl. Ved kronisk osteomyelitis 1.500 mg 3 gange dgl. i 6 mdr.
 • Børn. 50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.

 

Bemærk: 

 • Indtagelse sammen med et måltid kan medføre let reduceret virkning.

Kontraindikationer

Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner.  

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden
 • Forværring af ødemtendens pga. natriumindholdet.
 • Ved indgift af høje doser til ældre patienter er der set reversibel forhøjelse af serum- kreatinin. Derfor bør nyrefunktionen kontrolleres før og under behandlingen af denne gruppe patienter, og dosis bør reduceres, hvis nyrefunktionen er lav eller faldende.
 • Leverfunktionen skal kontrolleres pga. risiko for leverpåvirkning.
 • Hvis der ved behandlingsstart opstår febrilt generaliseret erytem med pustler, kan det være tegn på akut generaliseret eksantematøs pustulose. Hvis akut generaliseret eksantematøs pustulose diagnosticeres, skal flucloxacillin seponeres, og senere behandling med flucloxacillin er kontraindiceret.
 • Natriumindhold
  1 tablet indeholder 1,1 mmol natrium, som svarer til ca. 64 mg natriumchlorid.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Penicillin cave dækker alle penicilliner (inkl. kombinationspræparater). Der gives et penicillin, hvor det overses, at det også er omfattet af cave, fordi lægemidlets navn ikke associeres med penicillin. Allergiske symptomer og i værste fald anafylaktisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Eksem.
Diarré, Kvalme.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eosinofili.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose.
Anafylaktisk reaktion.
Leverpåvirkning.
Pseudomembranøs colitis.
Ikke kendt Abdominalsmerter.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose.
Artralgi.
Svimmelhed.

Overvækst af svamp i mundhule og genitalt kan forekomme. 

Interaktioner

 • Penicilliners baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og forøger serumkoncentrationen af penicilliner.
 • I sjældne tilfælde kan virkningen af warfarin reduceres.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af paracetamol pga. forhøjet risiko for metabolisk acidose med højt anion-gap.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 1.000 1. trimester-eksponerede gravide uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et estimat af udskillelse i modermælk. Generelt udskilles penicilliner kun i ringe grad i mælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker baktericidt på penicillinaseproducerende stafylokokker.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50%. Absorptionen forsinkes ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca.1 time.
 • Plasmahalveringstid 30-60 minutter.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg 389809
100 stk.
Udgået 06-04-2020

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Flucloxacillin "Orion" Orion Pharma, Flucloxacillin, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,3 x 17,3
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

27.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...