Keflex®

J01DB01
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af cefalexinfølsomme bakterier. 

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (delekærv) cefalexin (som monohydrat). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 250-500(-1.000) mg 3-4 gange dgl.
 • Børn. 25-50 (-100) mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Gonoré. 3 g + 1 g probenecid som enkeltdosis.

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Kan knuses.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Svær overfølsomhed for cefalosporiner og penicilliner (sidekædefællesskab) pga. risiko for krydsallergi. 

Forsigtighedsregler

 • Svære overfølsomhedsreaktioner på andre β-laktamantibiotika, selvom risiko for krydsallergi er beskeden. Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Monitorering for hudreaktioner under behandlingen. I tilfælde af akut generaliseret eksantematøs pustulose seponeres cefalexin. Patienten bør informeres om at kontakte en læge ved tegn og symptomer på akut generaliseret eksantematøs pustulose.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis
Psykiske forstyrrelser Agitation, Hallucinationer, Konfusion
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose*, Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

* Akut generaliseret eksantematøs pustulose ses oftest i løbet af den første behandlingsuge, se Forsigtighedsregler vedr. seponering. 

Interaktioner

 • Cefalexins baktericide virkning kan modvirkes af bakteriostatisk virkende farmaka som chloramphenicol, erythromycin og tetracyclin og potenseres in vitro af aminoglykosider og polymyxin.
 • Probenecid hæmmer den tubulære sekretion af cefalexin. Denne hæmning kan udnyttes terapeutisk.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge cefalexins nefrotoksicitet.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 3.500 1. trimester-eksponerede. Hyppigheden af medfødte misdannelser har været observeret marginalt øget til ca. 4,9 %; men disse observationer er formentlig et resultat af confounding by indication, og internationalt er konsensus, at dette lægemiddel er sikkert at anvende under graviditet. Langt de fleste data er fra det Amerikanske Medicaid system og sekundært refereret i Briggs.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Mild diarré hos barnet er beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Cefalexin har især effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx.
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
    • Staphylococcus aureus
  • Nogen effekt over for:
   • Gramnegative bakterier som fx:
    • Branhamella catarrhalis
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 500 mg, STADA Nordic  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 500 mg 090229
20 stk. (blister)
212,40 10,62 42,48
(B) tabletter 500 mg 090240
40 stk. (blister)
396,60 9,92 39,66

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  500 mg

Præg:
GP 4
Kærv: Delekærv
Farve: Fersken
Mål i mm: 8,2 x 16,2
tabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

11.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...